Polecamy

BGK - 100 mln zł z obligacji przychodowych – BGK odpowiada na potrzeby lokalnych społeczności

Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadzi emisję obligacji przychodowych do 100 mln zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie. Dzięki pozyskanym środkom MPWiK zrealizuje inwestycje strategiczne, w tym zmodernizuje i rozbuduje oczyszczalnię ścieków w Henrykowie oraz przeprowadzi modernizację systemu wodociągowego w Gminie Lipno. Inwestycje te zapewnią na kolejne kilkadziesiąt lat bezpieczeństwo odbioru ścieków i dostaw wody oraz wyraźnie ograniczą bieżące koszty eksploatacyjne, znacznie poprawiając między innymi efektywność energetyczną.

Z szacunków wynika, że w tym dziesięcioleciu Europa będzie potrzebować dodatkowych 130 mld euro na osiągnięcie celów środowiskowych, niezwiązanych z energetyką1. Planowane przez leszczyńskie wodociągi inwestycje wpisują się w te cele, ograniczając wpływ spółki na środowisko: na oczyszczalni ścieków zwiększy się efektywność procesu oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych (przy okazji nastąpi odzysk energii elektrycznej i cieplnej), a zdecydowanej poprawie ulegnie sprawność procesów uzdatniania wody w Gminie Lipno.
 
- Aby pomóc w realizacji inwestycji, przeprowadzimy dla MPWiK w Lesznie emisję obligacji przychodowych. To bardzo specjalistyczne finansowanie, korzystne dla samorządów oraz spółek komunalnych, ponieważ umożliwia sfinansowanie projektów wymagających dużego nakładu środków. Mamy dużą wiedzę i doświadczenie w tym temacie, jesteśmy liderem w stosowaniu tego instrumentu i efektywnie wspieramy naszych klientów w takich emisjach. Zastosowanie wspomnianego rozwiązania odpowiada na obecne potrzeby rynku. Widzimy konieczność stymulacji oferty dla samorządów i ich spółek komunalnych oraz zapewnienia stabilizacji rynku. Poprzez obligacje przychodowe możemy pomóc samorządom realizować ich inwestycje, podnosić jakość życia mieszkańców, a tym samym przyczynić się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego – mówi Krzysztof Antczak, dyrektor wielkopolskiego Regionu BGK.
 
BGK do 2020 roku zapewnił samorządom finansowanie z emisji obligacji przychodowych czternaście razy. Były to cztery emisje samorządów o wartości 160 mln zł (pierwsza w Polsce taka emisja dla Miasta Lublin) oraz dziesięć emisji spółek komunalnych o wartości ok. 200 mln zł.
 
- W Spółce od zawsze inwestycyjnie sporo się działo i wiele zadań jest jeszcze do wykonania, ale najbliższe lata to czas ogromnych strategicznych inwestycji, które mocno nas rozwiną technologicznie. Niemniej bez efektywnego finansowania moglibyśmy tylko o tym marzyć. Czas nas nagli, a programów w zakresie dotacji z nowej perspektywy finansowej UE jak na razie brak. Ostatnie miesiące i tygodnie przebiegały więc na intensywnych negocjacjach dotyczących uzyskania najlepszych warunków do sfinansowania tych inwestycji. Udało się i 22 listopada tego roku podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w zakresie emisji obligacji przychodowych sięgających aż 100 mln zł. Spółka przeznaczy pozyskane środki na finansowanie i refinansowanie kosztów inwestycji, które są zatwierdzane przez radnych miasta Leszna oraz rady gmin w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w szczególności finansowanie takich zadań jak: kompleksowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla całej aglomeracji leszczyńskiej oraz modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Lipno, w tym wykorzystanie nowych zasobów wodnych i budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody w Lipnie – wyjaśnia Rafał Zalesiński, Prezes Zarządu Spółki.
 
2021 11 29 obligacje przychodowe leszno.png
Na emisji obligacji przychodowych skorzystają mieszkańcy aglomeracji leszczyńskiej, na którą składają się: Miasto Leszno, Gmina Lipno i Gmina Święciechowa. Łącznie spółka obsługuje ponad 80 tys. mieszkańców.

[1] Raport „Zielone finanse w Polsce 2021” przygotowany przez UN Global Compact Network Poland i Instytut Odpowiedzialnych Finansów.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank rozwoju, jedyna taka instytucja w Polsce. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Źródło: BGK