Polecamy

Pekao - Klienci wspierają ochronę środowiska z Ekoloterią

Już 70 tysięcy klientów uczestniczy w tegorocznej edycji loterii „Bądź EKO z Pekao”, w której do wygrania jest nowoczesne elektryczne AUDI Q4 e-tron oraz rowery elektryczne. Bank, dla którego dbałość o środowisko naturalne jest jednym z filarów Strategii ESG, podzieli się zyskiem z transakcji wykonanych kartami Mastercard Banku Pekao biorącymi udział w loterii i przekaże go na rzecz ochrony Rezerwatu Wąwóz Homole.

Działania na rzecz ochrony środowiska są elementem I filaru Strategii ESG, jaką Pekao ogłosiło w czerwcu tego roku. Bank planuje w latach 2021-2024 organizację finansowania dla nowych zrównoważonych projektów na kwotę co najmniej 30 mld zł. Z tego co najmniej 8 mld zł nowego finansowania ma obejmować projekty zielone i społeczne, a co najmniej 22 mld zł ma być przeznaczone na wsparcie emisji obligacji ESG.

Pekao przekonuje, że troska o środowisko naturalne to także działania, jakie podejmujemy na co dzień. Teraz, biorąc udział w loterii „Bądź EKO z Pekao”, klienci banku mogą nie tylko wygrać atrakcyjne nagrody, ale także mieć wpływ na kwotę, jaką Pekao przeznaczy – za pośrednictwem Centrum UNEP/GRID-Warszawa – na ochronę przyrody w Rezerwacie Wąwóz Homole, jednej z największych atrakcji przyrodniczych Pienin. Podjęte działania będą dotyczyć ochrony łąk i muraw – cennych zarówno w skali lokalnej, krajowej, jak i europejskiej, rzadkich gatunków roślin  i zwierząt, a także zwiększą atrakcyjność krajobrazową wąwozu poprzez odsłonięcie ścian skalnych. Działanie podejmowane jest w ramach ONZ-owskiej Dekady Odtwarzania Ekosystemów i programu Re.Generacja.

Im większa kwota transakcji dokonanych przez klientów kartami Mastercard biorącymi udział w loterii, tym większe wsparcie tego szczytnego celu!

Loteria „Bądź EKO z Pekao” trwa do 31 grudnia 2021 r. Aby wziąć w niej udział wystarczy posiadać lub otworzyć kartę debetową lub kredytową Mastercard Banku Pekao oraz zgłosić swój udział za pośrednictwem bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay. Warto zrobić to jak najszybciej. Każda płatność kartą za codzienne zakupy to nie tylko losy w loterii, ale też większe wsparcie ochrony przyrody w Rezerwacie Wąwóz Homole.

Losowania rowerów elektrycznych odbywają się co tydzień, natomiast losowanie nagrody głównej – samochodu elektrycznego Audi Q4 Sportback 35 e-tron odbędzie się 21 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące loterii znajdują się na stronie www.loteriapekao.pl oraz na www.pekao.com.pl

O Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa ma status organizacji pozarządowej i działa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

Źródło: Pekao