Polecamy

Alior Bank - udostępnienie kredytu z premią Banku Gospodarstwa Krajowego dla sektora mieszkaniowego i jednostek samorządu terytorialnego

Alior Bank aktywnie angażuje się w realizację inicjatyw mających na celu ochronę środowiska i rozszerza ofertę o kolejne rozwiązania wspierające zieloną transformację. Dlatego klienci Alior Banku mogą skorzystać z oferty kredytu z premią Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bezzwrotna premia BGK na częściową spłatę finansowania modernizacji energetycznej lub remontu budynków to tylko jeden z atutów nowej oferty Alior Banku. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego z całej Polski mogą też liczyć na wysoką kwotę finansowania – do 5 mln zł, długi okres finansowania – do 20 lat i refundację kosztów audytu i dokumentacji technicznej.

- Dotychczas, dzięki środkom pochodzącym z Regionalnych Programów Operacyjnych finansowaliśmy termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych w  wybranych regionach Polski. Teraz, dzięki nowej ofercie, możemy udzielić kredytu na ten cel na terenie całej Polski. Dodatkowo, część zaciągniętego zobowiązania może pokryć bezzwrotna premia Banku Gospodarstwa Krajowego, co w znacznym stopniu ułatwia  realizację inwestycji - mówi  Marek Sołtysiak Dyrektor Zarządzający Pionem Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Kredyt z premią remontową

Wysokość premii remontowej na spłatę zaciągniętego zobowiązania może wynieść do 50 proc. kosztów prac w budynkach komunalnych, do 60 proc. kosztów prac w zabytkowych budynkach komunalnych oraz do 15 proc. kosztów prac w pozostałych  budynkach. Z kredytu z premią remontową mogą skorzystać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku. Można go przeznaczyć na finansowanie prac termomodernizacyjnych związanych z remontem lub przebudową budynków wielorodzinnych, w tym na wymianę okien lub remont balkonów, w wyniku których  zmniejszy się zapotrzebowanie na energię.

Kredyt z premią termomodernizacyjną

W przypadku premii termomodernizacyjnej można liczyć na  zwrot nawet 16 proc. kosztów prac termomodernizacyjnych, 21 proc. kosztów prac termomodernizacyjnych w przypadku zakupu i zainstalowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii oraz dodatkowo do 50 proc. kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego.

Kredyt  z premią termomodernizacyjną można przeznaczyć  na realizację przedsięwzięć, które spowodują zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania wody i budynków mieszkalnych oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. Można nim również sfinansować inicjatywy mające na celu zmniejszenie straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła. Alior Bank udzieli również kredytu z premią na wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją  źródła lokalnego, albo na zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji.

Refundacja kosztów audytu energetycznego

Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny, inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej niezbędnej dla uzyskania kredytu z premią BGK. Refundacja wynosi 90% kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej  i  nie stanowi pomocy publicznej dla Inwestora. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020.

Oferta jest dostępna w Centrach Bankowości Korporacyjnej Alior Banku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu finansowania od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy.
Warunkiem przyznania przez Alior Bank finansowania w formie kredytu z premią termomodernizacyjną lub remontową jest spełnienie przez klienta zasad określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków.  Premie termomodernizacyjną lub remontową mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy sfinansują kredytem co najmniej 50% kosztów inwestycji. Decyzję o przyznaniu premii podejmuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i jest ona uzależniona od dostępności wolnych środków zarządzanego przez BGK Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach określonego rodzaju premii. Szczegółowe informacje o kredycie z premią BGK oraz Tabele Opłat i Prowizji dla klientów biznesowych są dostępne w Centrach Bankowości Korporacyjnej oraz na www.aliorbank.pl