Polecamy

Pekao - Bank Pekao z kluczową rolą przy finansowaniu Grupy AmRest

Bank Pekao S.A. jest organizatorem finansowania, największym kredytodawcą oraz agentem kredytu w konsorcjum banków, które przedłużyły umowę kredytową dla Grupy AmRest – największej niezależnej firmy prowadzącej sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Grupa AmRest zdecydowała się na przedłużenie terminu zapadalności aktualnie funkcjonujących linii kredytowych. W ramach udostępnionego finansowania Grupa może korzystać z transz w wysokości 352 mln euro oraz 464 mln zł, a także linii rewolwingowej do wysokości 450 mln zł. A dodatkowo uzgodniła z bankami nową transzę w wysokości do 100 mln euro, która może być przyznana w celu finansowania ogólnych celów korporacyjnych. Wszystkie transze kredytu są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

Bardzo się cieszę, że jesteśmy organizatorem oraz liderem tak dużej wartości finansowania dla jednego z wiodących operatorów restauracji w Europie i pozostajemy bankiem pierwszego wyboru dla największych firm. Chcemy być bankiem zawsze zdolnym do sprawnego złożenia finansowania znaczącej wartości w dopasowanej do potrzeb klienta formie – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Pekao wspiera rozwój transgraniczny Grupy AmRest już od 14 lat, finansując rozwój jej sieci restauracji, a także europejskie akwizycje. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej.  Działa również na innych rynkach m.in. w Chinach i Hiszpanii. Obecnie AmRest zarządza 2395 restauracjami w 25 krajach.

Źródło: Pekao