Polecamy

BGK - Polski Ład: Rusza druga edycja Programu Inwestycji Strategicznych

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Od dziś (28 grudnia) samorządy w całym kraju mogą składać wnioski o wsparcie inwestycji. Nabór potrwa do 15 lutego 2022, pula środków do podziału ma być podobna jak w pierwszej edycji.

W drugiej, pilotażowej edycji Programu Inwestycji Strategicznych uruchomiono dwa równoległe nabory wniosków. W naborze zwykłym – tak jak w pierwszej edycji - wnioski mogą składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST). Dodatkowo, gminy popegeerowskie mogą składać wnioski także w równoległym naborze przeznaczonym tylko dla nich.
 
- Uruchamiamy kolejną edycję Programu Inwestycji Strategicznych, który pomaga samorządom sfinansować inwestycje potrzebne lokalnym społecznościom. Ten program to możliwość realizacji konkretnych inwestycji, które wspierają zrównoważony rozwój, podnoszą jakość życia i wyrównują szanse społeczne we wszystkich regionach kraju – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK – polskiego banku rozwoju.
 
Nabór dla wszystkich samorządów
 
Wnioski można składać w 36 obszarach inwestycyjnych. Poziom dofinansowania może wynieść nawet do 95 proc. wartości inwestycji.
W drugiej edycji programu największą szansę na dofinansowanie mają inwestycje w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, w źródła ciepła zeroemisyjnego i gospodarowanie odpadami.
Każda JST może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie wg następujących wytycznych:
  • Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł
  • Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
  • Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł
Złożenie wniosku o maksymalnej wartości dofinansowania w wysokości do 5 mln zł jest warunkiem koniecznym, aby samorząd mógł wnioskować także o wsparcie w pozostałych dwóch – wyższych limitach.
 
Nabór dla gmin popegeerowskich
 
Gminy, powiaty, związki międzygminne i powiatowo-gminne, które Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakwalifikował jako samorządy popegeerowskie, mogą równolegle składać wnioski w specjalnie dla nich przygotowanym naborze.
Wnioski mogą dotyczyć inwestycji z 36 obszarów gospodarki. Każda taka JST może złożyć dwa wnioski.
Dla gmin obowiązują limity:
  • Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
  • Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł
Dla powiatów, związków międzygminnych i powiatowo-gminnych obowiązują limity:
  • Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
  • Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł
W naborze dla gmin popegeerowskich samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 98 proc., oznacza to, że będą musiały wnieść tylko 2 proc wkładu własnego w inwestycję.
- Gminy, w których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne, mają szczególne potrzeby inwestycyjne i trudniej jest im sfinansować nawet mniejsze inwestycje. Dlatego w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych uruchomiliśmy dla takich samorządów dodatkowy nabór, który pomoże wyrównywać ich szanse rozwojowe – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK - polskiego banku rozwoju.
 
Zasady programu i mechanizm finansowania
 
Ten rządowy program wsparcia inwestycji samorządów realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. JST składają wnioski w specjalnej aplikacji. Po zakończeniu naboru BGK przekazuje raport dla Komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta analizuje wnioski i przygotowuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów decyduje o przyznaniu dofinansowania.
W zależności od czasu realizacji inwestycji, środki z programu są wypłacane w całości po jej zakończeniu lub w transzach po wykonaniu kolejnych etapów inwestycji.
Mechanizm finansowania jest taki sam w naborze dla wszystkich JST i dla gmin popegeerowskich.
Więcej informacji nt. programu znajdą Państwo na stronie internetowej banku www.bgk.pl/polski-lad/
 
Źródło: BGK