Polecamy

KUKE: 12-miesięczna suma upadłości w górę o prawie 6% wobec lutego 2018 roku

Spowolnienie gospodarcze w Europie Zachodniej może wpłynąć na obniżanie się rentowności sprzedaży eksportowej

Według danych KUKE, w okresie od marca 2018 roku do lutego 2019 roku łączna liczba upadłości oraz rozpoczętych restrukturyzacji wyniosła 1080, rosnąc o 13,6% z poziomu 951 na koniec lutego 2018. W ostatnich 12 miesiącach zostały ogłoszone 632 upadłości przedsiębiorstw, co oznacza wzrost o 5,7% w porównaniu ze stanem z lutego ubiegłego roku. W lutym 2019 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 47 podmiotów, a więc o 26,6% mniej niż przed miesiącem oraz o 2,1% mniej niż w lutym 2018. Łączna liczba rozpoczętych restrukturyzacji za ostatnich 12 miesięcy wyniosła 448 podmiotów, co oznacza wzrost o 26,9% w stosunku do stanu na koniec lutego 2018 roku.

KUKE: 12-miesięczna suma upadłości w górę o prawie 6% wobec lutego 2018 roku„Te dane wskazują, że od pięciu miesięcy mamy do czynienia ze stabilizacją trendu w łącznej liczbie upadłości i restrukturyzacji, choć w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku nastąpił zauważalny wzrost głównie jeśli chodzi o liczbę firm rozpoczynających postępowania restrukturyzacyjne. Jak na razie krajowe przedsiębiorstwa relatywnie nieźle znoszą spowolnienie gospodarcze, jakie zaczęło dotykać część głównych partnerów handlowych Polski, włącznie z Niemcami. Natomiast nie można wykluczyć, że sytuacja w kolejnych miesiącach zacznie się pod tym względem pogarszać. Szczególnie narażone na kłopoty mogą być przedsiębiorstwa nastawione na eksport do krajów Europy Zachodniej, bowiem spowolnienie gospodarcze w tym regionie może wpłynąć na obniżanie się rentowności sprzedaży eksportowej” – powiedział Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE.