Polecamy

PKO BP - PKO Bank Polski wyróżniony tytułem „Instytucja Zaufania Publicznego” przez tygodnik Wprost

Redakcja „Wprost” uhonorowała PKO Bank Polski tytułem „Instytucja Zaufania Publicznego” 40-lecia tygodnika Wprost. Bank został uznany gwarantem stabilności sektora i krajowej gospodarki. Doceniono go za konsekwentne i z sukcesem budowanie wiarygodności oraz zaufania klientów, a także zaangażowanie we wzrost gospodarczy kraju i jakość życia społecznego. Z uznaniem odniesiono się do udziału banku w walce ze skutkami pandemii, ratowanie polskich przedsiębiorstw oraz tworzonych przez nie miejsc pracy, w tym dystrybucję subwencji z Tarczy Finansowej i tworzenie narzędzi cyfrowych pomagających Polakom w okresie pandemii.

- Otrzymana nagroda jest dla nas szczególnie cenna, bo też zaufanie jest ogromną wartością. Z pełnym zaufaniem nasi klienci powierzają nam swoje środki finansowe i również z pełnym zaufaniem wspólnie z przedsiębiorcami realizujemy ich plany rozwojowe. Już od ponad stu lat Bank doskonale realizuje swoją misję towarzysząc Polkom i Polakom na każdym etapie ich życia. Swoją pracą i kompetencjami budujemy silną markę PKO BP – jako symbol zaufania. -  powiedziała Iwona Duda, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego kierująca pracami Zarządu.
 
PKO Bank Polski od ponad stu lat konsekwentnie buduje swoją wiarygodność i zdobywa zaufanie klientów, dbając o bezpieczeństwo powierzonych środków i finansując potrzeby kolejnych pokoleń polskich rodzin i przedsiębiorstw. Od lat zwiększa swoją wartość dla akcjonariuszy, wypracowując solidne i stabilne zyski oraz utrwalając udziały rynkowe w kluczowych kategoriach biznesowych. Systematycznie buduje prestiż marki i podejmuje działania, które wzmacniają jego pozycję instytucji silnej i konkurencyjnej, nowoczesnej, innowacyjnej, przyjaznej i sprawnie zarządzanej.
 
Stabilność banku potwierdziły też ogłoszone w lipcu 2021r. wyniki europejskich stress testów, które po raz kolejny pokazały, że PKO Bank Polski jest jednym z najodporniejszych na zawirowania gospodarcze banków w Europie.
Bank odpowiedzialnie rozwija biznes i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Od początku włącza się w walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19, m.in. był liderem w dystrybucji subwencji z Tarczy Finansowej.
 
Bank identyfikuje długoterminowe wyzwania sektora bankowego. Wykorzystując nowe technologie tworzy i rozwija rozwiązania, które przyjmowane są jako standardy rynkowe, co czyni z niego ośrodek innowacyjności na skalę polskiego sektora bankowego.
 
Źródło: PKO BP