Polecamy

PKO BP - Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Iwony Dudy na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Iwony Dudy na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego. Iwona Duda od 23 października 2021 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego oraz kierowała pracami Zarządu spółki. Wcześniej sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Alior Banku. Jest menedżerem i ekonomistką z dwudziestoletnim doświadczeniem na rynkach finansowych.

Iwona Duda pełniła także funkcję doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. W latach 2006-2008 była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej jako Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów tworzyła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który powstał z połączenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Pełniła także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała także jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego Narodowego Banku Polskiego.
 
Od 1998 do 2005 r. jako dyrektor departamentu w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, nadzorowała rynek pośredników ubezpieczeniowych. Wcześniej zajmowała się zagadnieniami długu publicznego w Ministerstwie Finansów oraz była związana z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.
 
Pełniła liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego, m.in. jako zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zastępca członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim oraz członek Rady Nadzorczej PTE PZU SA.
Z wykształcenia jest ekonomistką. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończyła również Studium dla Doradcy Inwestycyjnego – Analityka Papierów Wartościowych Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka publikacji eksperckich poświęconych rynkowi finansowemu oraz systemowi emerytalnemu. Odbyła szereg staży zawodowych m.in. w USA i w Niemczech.
Odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.
 
Źródło: PKO Bank Polski