Polecamy

ING - Zielone finansowanie ING dla Qair Polska

ING wspiera rozwój inwestycyjny farm wiatrowych Qair Polska. Umowa obejmuje limit 50 mln zł obejmujący gwarancje i kredyt w rachunku bieżącym, związane ze wsparciem budowy zielonych projektów.

Wielowalutowy limit odnawialny o łącznej wartości 50 mln PLN będzie wykorzystywany przede wszystkim do wystawiania gwarancji niezbędnych do realizacji projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. To kolejny element rozwoju współpracy ING z Qair Polska w obszarze Trade Finance.

 Wspieranie transformacji środowiskowej i finansowanie proekologicznych inwestycji to dla nas strategiczny kierunek działania. Mając w tym duże doświadczenie, wiedzę i narzędzia finansowe pomagamy firmom w przechodzeniu na „bardziej ekologiczne” działanie – podkreśla Michał H. Mrożek, wiceprezes Zarządu ING.

ING dotychczas wystawił kilkadziesiąt gwarancji za zobowiązania Grupy Qair, które związane były m.in. z przystąpieniem do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz pracami przyłączeniowymi do sieci dystrybucyjnych. Wszystkie gwarancje zostały wystawione w formie elektronicznej i opatrzone podpisem kwalifikowanym.

 Cieszymy się, że Grupa Qair obdarzyła nas zaufaniem i wybrała do współpracy m.in. w zakresie gwarancji – podsumowują Marlena Próchniewicz, Menedżer ds. Bankowości Transakcyjnej oraz Kazimierz Rajczyk, Dyrektor Zarządzający Sektorem.

Rozwój projektów OZE to często kilkuletni proces, który oprócz wysokich kompetencji technicznych wymaga również dobrego dostępu do finansowania. Cieszymy się, że ING wspiera nas na tym ważnym etapie, kiedy budowana jest realna wartość projektów. Rozbudowa dostępu do finansowania naszej działalności operacyjnej jest jednym z priorytetów na kolejne lata – mówi Krzysztof Wojtysiak, CEO Qair Polska

 Qair to francuska grupa rozwijająca projekty OZE w 13 krajach. Obecnie posiadają już 225 MW projektów w pełni operacyjnych, 162,3 MW w fazie realizacji oraz ponad 2,5 GW w przygotowaniu. Grupa rozwija jednocześnie wiele projektów budowy źródeł energii odnawialnej. Zarówno farm słonecznych, jak i wiatrowych. Niezbędne do tego są są gwarancje lub kaucje, aby wystartować w aukcjach oraz zapewnić sobie przyłączenie do systemu energetycznego.

Źródło: ING Bank Śląski