Polecamy

Nest Bank nie zwalnia tempa. W ofercie ma już 43 produkty inwestycyjne

Od listopada 2017 roku Nest Bank konsekwentnie rozwija ofertę produktów inwestycyjnych. Obecnie Bank
ma już 43 produkty, a to nie koniec. Do inwestycyjnej palety produktów Nest Banku dołączył właśnie
Celowy Plan Inwestycyjny oparty o fundusze IPOPEMA. Ponadto drugiej subskrypcji doczekała się lokata strukturyzowana „Nest Stabilne Gniazdo”.


Zgodnie z zapowiedziami Nest Bank prowadzi intensywne prace nad rozwojem oferty inwestycyjnej
przy współpracy z partnerami z rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego. Bank skupia się przede
wszystkim na produktach dopasowanych do potrzeb rodzinnych finansów.
Paleta rozwiązań inwestycyjnych oferowanych przez Nest Bank obejmuje obecnie plany
systematycznego oszczędzania, konta emerytalne, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz
ubezpieczenia inwestycyjne. Dzięki współpracy z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych:
Ipopema TFI S.A. oraz Skarbiec TFI S.A. bank ma w swojej ofercie także jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.

„Nest Stabilne Gniazdo II”

W listopadzie 2018 roku Nest Bank uruchomił pierwszą subskrypcję lokaty strukturyzowanej „Nest Stabilne Gniazdo”.  Jest to produkt skierowany do osób, którym zależy na inwestowaniu pieniędzy w bezpieczne produkty, z gwarancją zwrotu włożonego kapitału.  Stabilne Gniazdo łączy w sobie cechy inwestycji i lokaty – umożliwia osiągnięcie wyższego zysku niż na standardowej lokacie, a jednocześnie gwarantuje zwrot 100% wpłaconych na nią środków. Nominał lokaty jest bowiem gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z systemem gwarantowania depozytów. Już 6 marca ruszyła druga subskrypcja lokaty – „Nest Stabilne Gniazdo II”, której sprzedaż zakończy się 27 marca.

Celowy Plan Inwestycyjny – unikalny produkt tylko dla klientów Nest Banku

Celowy Plan Inwestycyjny to unikalna oferta inwestycyjna, oparta o notowania jednostek uczestnictwa Ipopema SFIO. Stanowi ona alternatywę dla polis ubezpieczeniowych ze składką opłacaną regularnie. Produkt jest skierowany do klientów, którzy mają zamiar systematycznie inwestować małe kwoty, a nie chcą lub nie mogą skorzystać z polis ubezpieczeniowych. Potencjalny zysk oparty jest o notowania jednostek uczestnictwa. Celowy Plan Inwestycyjny przeznaczony jest dla osób, które są w stanie zaakceptować ryzyko inwestycyjne. W każdą rocznicę uczestnictwa w Planie Nest Bank przyzna premię w wysokości 50% pobranej opłaty za zarządzanie za dany rok.  Premia realizowana jest poprzez nabycie dodatkowych jednostek uczestnictwa. Minimalna miesięczna wpłata wynosi 200 zł, a maksymalna 3 000 zł. Klienci mają możliwość wyboru pomiędzy planem 5 lub 10-letnim.

Szczegółowe informacje i regulamin oferty znajdują się na https://www.nestbank.pl/indywidualny/inwestycje/lokaty-inwestycyjne/stabilne-gniazdo.html

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.