Polecamy

BGK - Program Inwestycji Strategicznych: samorządy podpisały pierwsze 100 umów na inwestycje

Wykonawcy zaczynają realizować pierwsze projekty finansowane z Programu Inwestycji Strategicznych. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który jest operatorem programu, informuje, że większość umów dotyczy inwestycji drogowych.

Podpisane umowy to efekt rozstrzygniętej z końcem października ubiegłego roku pierwszej edycji programu. Po pierwszym naborze decyzję o przyznaniu dofinansowania otrzymały prawie wszystkie samorządy w Polsce – 2786 JST. Samorządom przyznano dofinansowanie na ponad 4 tysiące projektów na łączną kwotę blisko 24 mld zł.
Prawie 70 proc. ze 131 podpisanych dotąd umów dotyczy inwestycji drogowych. Na drugim miejscu jest infrastruktura wodno-kanalizacyjna. To nie powinno dziwić, bo do takich projektów rząd dołoży nawet 95 proc. wartości inwestycji.
 
Wnioski składane przez samorządy, a także podpisane dotąd umowy pokazują, że wciąż potrzebujemy inwestycji cywilizacyjnych – jak drogi i kanalizacje. Takie projekty bardzo wyraźnie podnoszą jakość życia mieszkańców w regionach - to jeden z najważniejszych celów Programu Inwestycji Strategicznych – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.
 
Wśród podpisanych dotąd umów są też inwestycje m.in. w infrastrukturę sportową, odnawialne źródła energii a także infrastrukturę turystyczną.
Spośród zakontraktowanych projektów 77 zostanie zrealizowane maksymalnie w ciągu 12 miesięcy, realizacja 54 z nich potrwa dłużej niż rok.
Program Inwestycji Strategicznych wspiera zrównoważony rozwój kraju – inwestycje w kanalizację czy odnawialne źródła energii poprawiają jakość życia i pomagają dbać o środowisko naturalne – dodaje Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK – polskiego banku rozwoju.
 
Jeszcze do końca lutego samorządowcy mogą składać wnioski w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Nowością jest specjalny, dodatkowy nabór dla JST, w których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Więcej o programie można przeczytać na stronie internetowej BGK https://www.bgk.pl/polski-lad/.
 
Źródło: BGK