Polecamy

BGK - Wszystkie nabory wniosków w Programie Inwestycji Strategicznych wydłużone do 11 marca

W związku z sytuacją w Ukrainie i zaangażowaniem samorządów w zapewnienie pomocy uchodźcom zmieniono termin zakończenia trwających naborów w programie. Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) może składać wnioski o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych do 11 marca.

Przedłużone zostały wszystkie trwające nabory:
  • druga edycja (nabór dla wszystkich JST)
  • trzecia edycja (nabór dla JST, w których działały PGR)
  • czwarta edycja (Polskie Uzdrowiska - nabór dla gmin uzdrowiskowych)
Wydłużenie naborów pozwoli JST skupić się na najważniejszych zadaniach, a wnioski o dofinansowanie z programu przygotować i złożyć ze spokojem.
Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez JST. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest jego operatorem: samorządy składają wnioski w aplikacji programu, po zakończeniu każdego naboru BGK przekazuje raport do Komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta analizuje wnioski i przygotowuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów decyduje o przyznaniu dofinansowania.
Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie www https://www.bgk.pl/polski-lad/
 
Źródło: BGK