Polecamy

BGK - Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa Krajowego z umową na modernizację trasy S3

Kredyt w wysokości 250 mln euro dla BGK zostanie przeznaczony na modernizację trasy S3 Świnoujście - Szczecin. Za realizację projektu będzie odpowiedzialna Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad („GDDKiA”), zarządzająca polską siecią dróg ekspresowych i autostrad.

 
EBI od wielu lat współpracuje zarówno z BGK, jak i GDDKiA. Od 2005 roku podpisano czterdzieści umów o podobnej strukturze, finansujące modernizację dróg, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju ich sieci w Polsce.
 
 
Projekt dotyczyć będzie sześciu odcinków drogi ekspresowej S3 łączącej Świnoujście - w tym dojazd do portu - ze Szczecinem, zbudowanych głównie wzdłuż istniejącej drogi krajowej DK3 o łącznej długości około 65 km.
 
Zakres projektu obejmie również przebudowę i rekonfigurację dróg dojazdowych i skrzyżowań łączących z drogami lokalnymi, zaprojektowanie i budowę wydajnego systemu odwadniającego, który jest dostosowany do potencjalnych, negatywnych skutków zmian klimatu, a także przeniesienie mediów, instalację sprzętu bezpieczeństwa drogowego, oświetlenia itp.
 
Inwestycja uwzględni również łagodzenie potencjalnego negatywnego wpływu na obszary NATURA 2000. Modernizacja trasy obejmie nowe przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, ogrodzenia oraz monitoring.
 
Droga ekspresowa S3 łączy autostrady A4, A2 i A6 i jest głównym drogowym szlakiem transportowym północ-południe w zachodniej Polsce. Projekt jest już kolejną operacją EBI wspierającą inwestycję zlokalizowaną w priorytetowym korytarzu TEN-T Bałtyk – Adriatyk.
 
Środki z EBI zasilą zarządzany przez BGK Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), który finansuje budowę i przebudowę dróg krajowych w Polsce. Współfinansowanie modernizacji trasy S3 będzie uzupełnieniem wcześniejszych projektów, również finansowanych przez EBI, takich jak zachodnia obwodnica Łodzi, która powstanie dzięki budowie nowego odcinka drogi ekspresowej S14 (ok. 26 km) – umowę o wartości 200 mln EUR dotyczącą tego projektu banki zawarły w grudniu ubiegłego roku.
 
Wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska powiedziała: „Modernizacja dróg ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu. Podnosi ona jego atrakcyjność gospodarczą i turystyczną, a także ułatwia dostęp do rynku pracy. Cieszy nas również to, że nowa droga będzie spełniała restrykcyjne wymogi dotyczące ochrony środowiska. Jest to kolejny już projekt finansowany przez EBI, który integruje polską sieć dróg z siecią transeuropejską, łączącą Morze Bałtyckie z Adriatykiem”.
 
„Inwestycje w infrastrukturę wspierają zrównoważony, społeczno-gospodarczy rozwój naszego kraju. Dzięki modernizacji trasy S3 łączącej Świnoujście ze Szczecinem, zwiększy się bezpieczeństwo podróżujących mieszkańców regionu oraz turystów. Usprawni to także międzynarodowe połączenie tranzytowe, z dostępem do portu włącznie. Dotychczasowa wartość finansowania udzielonego przez EBI na potrzeby KFD przełożyła się na budowę ok. 966 km autostrad, 2 225 km dróg ekspresowych oraz 458 km obwodnic” – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
 
Umowę podpisali: Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

Umowę podpisali: Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

Źródło: BGK