Polecamy

PKO BP - Ułatwienia dla obywateli Ukrainy w PKO Banku Polskim #PomocdlaUkrainy

  • Konto bez Granic bez opłaty za prowadzenie przez 12 miesięcy od otwarcia

  • Tymczasowa karta do konta wydawana w wybranych oddziałach w momencie otwarcia konta

  • Zniesienie opłaty za szybki przelew do Kredobanku i za zlecenie przelewu zagranicznego do każdego banku na Ukrainie

  • To pierwsze rozwiązania, jakie wprowadza PKO Bank Polski żeby wesprzeć obywateli Ukrainy

PKO Bank Polski wprowadził pakiet rozwiązań dla obywateli Ukrainy, którzy już korzystają lub chcą skorzystać z oferty banku. Od teraz PKO Konto bez Granic jest bezpłatne za prowadzenie przez 12 miesięcy od dnia otwarcia, a tymczasowa karta do konta może być wydana w momencie otwarcia konta w wybranych oddziałach banku. Bank zniósł opłaty za szybki przelew do Kredobanku i za zlecenie przelewu zagranicznego do każdego banku na Ukrainie.

- PKO Bank Polski zawsze aktywnie włącza się w pomoc osobom potrzebującym. Dlatego wojna i trudna sytuacja naszych sąsiadów nie pozostawia nas obojętnymi – niezwłocznie dokonaliśmy zmiany w naszej ofercie dla obywateli Ukrainy. Mamy nadzieję, że to ułatwi im pobyt w naszym kraju. W działania pomocowe włączyła się cała społeczność Banku, wspólnie angażując się w działania na rzecz przybywających z Ukrainy – mówi Iwona Duda, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

W ramach zmienionej oferty bank proponuje:
1. Konto bez Granic bez opłaty za prowadzenie przez 12 miesięcy od otwarcia. Przy otwarciu konta dla obcokrajowców nie jest wymagane:
- posiadanie adresu zamieszkania w Polsce,
- telefon polskiego operatora sieci komórkowej;
2. Tymczasową kartę do konta, wydawaną od razu przy otwarciu konta w wybranych oddziałach banku;
3. Zniesienie opłaty za szybki przelew do Kredobanku i za zlecenie przelewu zagranicznego do każdego banku na Ukrainie.
Oferta obowiązuje przez 3 miesiące.
Fundacja PKO Banku Polskiego uruchomiła specjalne konto do wpłat, na rzecz pomocy dla Ukrainy. Pomóc można wpłacając dowolną, najmniejszą nawet kwotę.
Dane do przelewu:
Fundacja PKO Banku Polskiego
Tytuł: Wpłata na pomoc dla Ukrainy
Nr konta: 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014
Wpłaty możesz również dokonać w aplikacji mobilnej IKO.

Gotówki nie zabraknie – zachowajmy spokój

Obserwujemy zwiększone zainteresowanie wypłatami gotówki zarówno w oddziałach, jak i w bankomatach. PKO Bank Polski jest dobrze przygotowany na tę sytuację, podobna miała już miejsce na początku 2020 r. tuż po wybuchu pandemii COVID-19. Bank dysponuje odpowiednimi zasobami gotówki i w większości oddziałów oraz bankomatów jest ona dostępna na bieżąco. W niektórych lokalizacjach, gdzie popyt na gotówkę jest szczególnie wysoki, przejściowo, do momentu dostarczenia jej kolejnego transportu, wypłata gotówki może być utrudniona. Są to jednak sytuacje, które mają charakter lokalny i krótkotrwały, a ich jedynym powodem są ograniczenia logistyczne.
Zwracamy także uwagę na fakt, że większe wypłaty gotówki w oddziałach trzeba awizować – czyli uprzedzić oddział o zamiarze takiej wypłaty i umówić się na dogodny termin dokonania takiej operacji. Konieczność awizacji większych wypłat nie jest nowym rozwiązaniem - stosowana jest od wielu lat i wynika z konieczności zaplanowania z wyprzedzeniem odpowiednich dostaw gotówki. Wysokość wypłat, które trzeba wcześniej awizować może być różna w zależności od oddziału.
Wszystkich klientów zachęcamy do korzystania z rozwiązań bezgotówkowych – przelewów, płatności kartowych i transferów BLIK.
***

Сприяння для громадян України в PKO Bank Polski #PomocdlaUkrainy

  • PKO РАХУНОК БЕЗ МЕЖ без оплати за обслуговування протягом 12 місяців з моменту відкриття
  • Тимчасова карта до рахунку, видана в окремих відділеннях в моменті відкриття рахунку
  • Скасування комісії за швидкий переказ до КредоБанку та за виконання іноземного переказу в будь-який банк України
  • Це перші рішення, запроваджені PKO Bank Polski для підтримки громадян України

PKO Bank Polski представив пакет рішень для громадян України, які вже користуються або хочуть скористатися пропозицією банку. Відтепер PKO РАХУНОК БЕЗ МЕЖ є безкоштовним протягом 12 місяців з дня відкриття, а тимчасова картка  до рахунку може бути видана під час відкриття рахунку в окремих відділеннях банку. Банк скасував комісію за швидкий переказ до Кредобанку та за виконання іноземного переказу в будь-який банк України.

 

PKO Bank Polski завжди активно долучається до допомоги нужденним. Тому війна та важке становище наших сусідів не залишають нас байдужими – ми одразу змінили пропозицію для громадян України. Сподіваємося, це полегшить їм перебування в нашій країні. Вся громадськість Банку долучилася до допомоги, спільно займаючись діяльністю на користь людей, які приїжджають з України - каже Івона Дуда, президент правління PKO Bank Polski.

У рамках зміненої пропозиції банк пропонує:
1. PKO РАХУНОК БЕЗ МЕЖ без оплати за обслуговування протягом 12 місяців з моменту відкриття. При відкритті рахунку для іноземців не потрібно:
- мати адресу проживання в Польщі,
- телефон польського оператора мобільного зв'язку;
2. Тимчасова карта до рахунку, що видається відразу після відкриття рахунку в окремих відділеннях банку;
3. Скасування комісії за швидкий переказ до Кредобанку та за виконання іноземного переказу в будь-який банк України.
Пропозиція діє 3 місяці.
Фонд PKO Bank Polski відкрив спеціальний рахунок для внесків на допомогу Україні. Ви можете допомогти, внісши будь-яку, навіть найменшу суму.
Реквізити банківського переказу:
 Fundacja PKO Banku Polskiego
Назва:  Wplata na pomoc dla Ukrainy  або (Внесок на допомогу Україні)
Номер рахунку: 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014
Також внести грошові кошти можна в мобільному додатку IKO. Готівка не закінчується - давайте зберігати спокій
Ми спостерігаємо підвищений інтерес до зняття готівки як у відділеннях, так і в банкоматах. PKO Bank Polski добре підготувався до цієї ситуації, подібна вже мала місце на початку 2020 року, одразу після спалаху пандемії COVID-19. Банк має достатні грошові ресурси, і в більшості відділень і банкоматів вони доступні на постійній основі. У деяких місцях, де попит на готівку особливо високий, може бути тимчасово важко зняти готівку, поки не буде доставлена наступна партія. Однак це локальні та короткочасні ситуації виключно через матеріально-технічні обмеження.
PKO Bank Polski просить клієнтів, які бажають отримати велику суму готівки в касі банку, заздалегідь повідомити про це відділення банку або зробити замовлення у консультанта зателефонувавши на інфолінію банку.
Ми закликаємо всіх клієнтів використовувати безготівкові операції - перекази, оплати картами та операції BLIK.
 
Źródło: PKO Bank Polski