Polecamy

City Bank - wyniki za 2021 rok

Zysk netto Citi Handlowy w 2021 roku wzrósł rok do roku ponad czterokrotnie do 747 milionów złotych, najwyższego poziomu od 2014 roku. Motorem zysku były wyższe przychody, wynikające m.in. ze sprzedaży portfela obligacji, rosnącego wyniku prowizyjnego i wysokich przychodów z transakcji walutowych. Wyższym przychodom towarzyszyło utrzymanie kosztów pod kontrolą, w efekcie czego marża operacyjna banku w całym roku wzrosła 40 proc. w stosunku do 2020 roku a wskaźnik C/I spadł z 59 proc. do 50 proc.

„Wyniki banku za 2021 rok odzwierciedlają naszą ekspertyzę w zarządzaniu portfelem papierów dłużnych oraz udane przedsięwzięcia klientów, których wspieraliśmy m.in. w przeprowadzeniu fuzji i przejęć w Polsce oraz za granicą. W tym zmiennym czasie uczestniczyliśmy w największych debiutach giełdowych polskich firm. Cieszymy się, że dzięki dobrej znajomości lokalnego rynku i globalnym rozwiązaniom możemy być partnerem dla naszych klientów wszędzie, gdzie działają” - powiedziała Prezes Zarządu Elżbieta Czetwertyńska.

Znakomite wyniki charakteryzowały też sam czwarty kwartał, który był drugim najlepszym okresem w zeszłym roku. Zysk netto w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 186 milionów zł i był dwa razy wyższy niż kwartał wcześniej. Przychody banku w tym okresie wzrosły 11 proc. r./r. i 25 proc. kw./kw., na co złożyły się m.in. przychody z transakcji kapitałowych z klientami korporacyjnymi (w tym np. IPO grupy Pracuj.pl o wartości 1,1 miliarda zł), przychody odsetkowe od papierów dłużnych oraz od kredytów, wynikające ze wzrostu stóp procentowych.

„Cieszy nas, że przychody banku w czwartym kwartale urosły we wszystkich segmentach naszego biznesu, odzwierciedlając dobrą dynamikę działalności klientowskiej” – powiedziała Natalia Bożek, wiceprezes zarządu do spraw finansowych. „Trend wzrostu jest widoczny na całym rynku, a oczekiwania dalszych podwyżek stóp w kolejnych kwartałach to dobry prognostyk dla sektora na przyszłość. Należy oczywiście pamiętać, że przed bankami jest wiele wyzwań, w tym wysoka inflacja, odczuwalna już presja płacowa oraz poziom składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.”

Citi Handlowy kontynuował wsparcie klientów w ich ekspansji krajowej i zagranicznej. W czwartym kwartale bank uczestniczył jako Underwriter i Original Lender w finansowaniu syndykowanym w kwocie ponad 300 mln euro i 820 mln złotych dla CVC Capital Partners na przejęcie firmy z branży alkoholowej - Stock Spirits. Bank rozpoczął też współpracę z Grupą KRUK w ramach konsorcjalnego wielowalutowego kredytu rewolwingowego w kwocie o równowartości blisko 300 mln euro.

Cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce pozytywnie przełożył się na wyniki działalności detalicznej banku. Przychody tej części biznesu wzrosły 45 proc. r./r. i 27 proc. w stosunku do trzeciego kwartału. Znakomite wyniki odnotował bank w segmencie wealth management – liczba zamożnych klientów Citi Private Client (osoby posiadające w banku aktywa w wysokości co najmniej 4 milionów złotych) na koniec roku była 23 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Jako jeden z nielicznych banków w Polsce, w grudniu Citi Handlowy wprowadził do oferty kartę wirtualną, która umożliwia płatności i zakupy, gdy klient zgubi lub oczekuje na kartę w formie fizycznej. Swoim klientom udostępnił też popularną aplikację Blik.

Dane finansowe za 4Q (r./r.):

  • Zysk netto 186 mln złotych
  • Wskaźnik koszty/przychody 50%
  • Wskaźnik kredyty/depozyty 49%
  • Współczynnik wypłacalności (TCR) 20,1%

Źródło: City Bank Handlowy