Polecamy

Alior Bank - 0% prowizji od kredytów na działalność bieżącą, inwestycyjną i na cele ekologiczne – kolejna promocja Alior Banku dla mikrofirm i małych przedsiębiorstw.

Alior Bank obniża do 0% prowizję przygotowawczą od Bizneskredytu na działalność bieżącą, inwestycyjną i na cele ekologiczne. Tym samym bank umożliwia przedsiębiorcom finansowanie wielu różnych potrzeb firm na korzystnych warunkach cenowych. Zaletami promocyjnej oferty są również wysokie kwoty finansowania - do 1 mln zł dla mikrofirm i do 3 mln zł dla małych firm, szybki czas decyzji kredytowej – 20 minut od momentu złożenia wniosku, brak konieczności przedstawiania wkładu własnego czy też zabezpieczeń materialnych. Promocja obowiązuje do końca kwietnia br.

Cena jest bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze produktów bankowych przez przedsiębiorców, dlatego promocje polegające na przykład na obniżeniu kosztów kredytów firmowych są stałym elementem naszej oferty. W ten sposób chcemy ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie i rozwój biznesu. Do końca kwietnia br. udostępniamy możliwość sfinansowania różnych potrzeb firmy, bez prowizji przygotowawczej. W ramach promocyjnej oferty przedsiębiorca może otrzymać w Alior Banku nowe środki na cele obrotowe i inwestycyjne, a w przypadku kredytu na działalność bieżącą zrefinansować również zobowiązania z innych banków – mówi Marek Sołtysiak Dyrektor Zarządzający Pionem Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Finansowanie bieżącej działalności firmy
Kredyt na finasowanie działalności bieżącej umożliwia realizację dowolnego celu związanego z prowadzeniem firmy. Bank udostępnia wysokie kwoty finansowania – do 1 mln zł dla mikrofirm i do 3 mln zł dla małych firm i nie wymaga przedstawiania faktur rozliczeniowych oraz zabezpieczeń materialnych. Kredyt jest udzielany na okres do 10 lat dla mikrofirm i do 6 lat dla małych firm.

Kredyt na inwestycje, również ekologiczne
W ramach Bizneskredytu inwestycyjnego przedsiębiorca zakupi maszyny, urządzenia, wyposażenie, technologię. Możliwy jest również zakup nieruchomości posiadającej pozwolenie na użytkowanie oraz remont, modernizacja i wykończenie budynku posiadającego pozwolenie na użytkowanie w związku z prowadzeniem firmy.

Bizneskredyt pozwala też zrealizować inwestycje ekologiczne takie jak zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Kredyt można również przeznaczyć na zakup materiałów do ocieplenia ścian budynków, dachów, stropów, piwnicy wraz z wykonaniem prac budowalnych lub zakup i montaż nowego źródła ciepła, np. kotła grzewczego, pompy ciepła, kolektora słonecznego, rur grzewczych czy grzejników.

Wysokość finansowania inwestycyjnego dla mikrofirm wynosi do 1 mln zł z możliwością spłaty przez 10 lat. Małe firmy mogą otrzymać na ten cel do 3 mln zł na 8 lat.
Z Bizneskredytu na cele inwestycyjne i ekologiczne w promocji mogą skorzystać nowi i dotychczasowi klienci biznesowi. Oferta finansowania bieżącej działalności bez prowizji przygotowawczej skierowana jest do przedsiębiorców, którzy założyli rachunek firmowy w Alior Banku w grudniu 2021 roku lub później i na dzień 30 listopada 2021 roku nie posiadali w Alior Banku żadnego produktu.
Zabezpieczeniem Bizneskredytu na cele obrotowe, inwestycyjne i ekologiczne jest gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem przyznania finansowania jest pozytywna ocena wiarygodności zdolności kredytowej firmy przez Alior Bank, spełnienie warunków promocji i podpisanie przez klienta umowy kredytowej. Szczegółowe informacje, w tym m.in. Regulamin promocji „0% prowizji przygotowawczej za przyznanie Bizneskredytu” są dostępne w oddziałach własnych Alior Banku, Centrach Bankowości Korporacyjnej i na www.aliorbank.pl.