Polecamy

Pekao - Proces kredytowy w Banku Pekao szybszy i prostszy dzięki otwartej bankowości

Bank Pekao korzysta z usługi otwartej bankowości w procesie udzielania pożyczki gotówkowej, limitu pożyczki w koncie i karty kredytowej. Sukcesywnie zwiększa też listę banków, z których historię rachunku można pobrać online do oceny zdolności kredytowej.

Jak działa otwarta bankowość w procesie kredytowym

Wystarczy, że klient za pośrednictwem bankowości elektronicznej Pekao24 lub w aplikacji mobilnej PeoPay wyrazi zgodę na pobranie historii rachunku z innego banku do Banku Pekao S.A. Bank pobierze ją online, bezpośrednio do procesu kredytowego. Dzięki temu klient, który wnioskuje o kredyt w Banku Pekao, a jednocześnie dochody otrzymuje na rachunek w innym banku, nie musi dostarczać historii rachunku w formie papierowej. To upraszcza proces kredytowy. Klient jeszcze szybciej otrzyma decyzję kredytową i wypłatę pożyczki. Dodatkowo wspieramy ochronę środowiska, gdyż oszczędzamy papier. Jeśli klient zaakceptuje też dokumenty i umowę kredytową w wersji on-line w Pekao24 lub w aplikacji mobilnej PeoPay, to do przyznania pożyczki nie zużyjemy ani jednej kartki papieru.

Dzięki otwartej bankowości klienci zyskali możliwość zarządzania kontami z różnych banków w jednym serwisie, a dodatkowo mogą liczyć na uproszczenie procesu kredytowego. Ta usługa otwiera nowe możliwości szczególnie dla klientów, którzy dopiero rozpoczynają współpracę z Bankiem Pekao  lub współpracują z kilkoma bankami. Teraz możemy uprościć proces i skrócić do minimum czas udzielenia pożyczki – mówi Piotr Gołąb, Dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego w Banku Pekao S.A.

Warto przypomnieć, że w ramach otwartej bankowości klienci Banku Pekao S.A., którzy mają  rachunki w innych bankach, mogą dodać je w serwisie internetowym Pekao24 oraz aplikacji PeoPay i dzięki temu  wygodnie sprawdzić saldo, historię transakcji oraz zlecić z nich przelew.

Bank Pekao jest pierwszym bankiem w Polsce, który w ramach otwartej bankowości umożliwił realizację przelewów zagranicznych w innych bankach.

Otwarta bankowość została wprowadzona unijną dyrektywą PSD2, której celem jest stworzenie jednolitego i bezpiecznego rynku usług płatniczych. Z usług dostępnych w jej ramach można korzystać całkowicie bezpłatnie, a uruchomienie zawsze wymaga zgody klienta. Aby móc oferować usługę, podmioty, które uczestniczą w bankowości otwartej muszą uzyskać zgodę od organu nadzorczego – Komisji Nadzoru Finansowego lub jej odpowiedników w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Więcej informacji o otwartej bankowości w Banku Pekao S.A. na stronie:

Otwarta bankowość Bank Pekao S.A.

Źródło: Pekao