Polecamy

ING - ING finansuje projekt fotowoltaiczny Grupy Famur na kwotę 428 mln zł

ING Bank Śląski zawarł umowę kredytową na kwotę do 428 mln złotych na finansowanie budowy portfela wielkoskalowych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 134,4 MW należących do Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z Grupy Famur. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej szacowana jest na około 149 GWh. 

Ponad 19-letnie finansowanie realizowane w formule project finance bez regresu do sponsora dotyczy fazy budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w wielu miejscach w Polsce. ING Bank Śląski, w konsorcjum z dwoma innymi bankami, zobowiązuje się udostępnić 60% kwoty oraz pełni rolę Agenta Kredytu i Agenta Zabezpieczeń.

–To już czwarta transakcja finansowania projektów odnawialnych źródeł energii, którą podpisaliśmy w tym roku. Tym razem naszym partnerem jest Grupa Famur – polski holding technologiczny dostarczający rozwiązania dla różnych branż, w tym energetycznej oraz transportowo-przeładunkowej, którego celem jest wspieranie zielonej transformacji sektora energetycznego. Bardzo się cieszę, że możemy wesprzeć rodzimy biznes inwestujący w wielkoskalową fotowoltaikę i w taki sposób zapewnić praktyczny i materialny wkład naszego banku w transformację energetyczną Polski – powiedział Robert Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energii w ING.

Transakcja w znacznej części oparta jest o gwarantowany przez państwo system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w postaci tzw. kontraktu różnicowego. Zapewnia on stabilny poziom cen sprzedaży wytwarzanej energii elektrycznej w trakcie piętnastoletniego okresu wsparcia.

– Od ubiegłego roku realizujemy strategię rozwoju w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację. Pierwszym etapem było zaangażowanie w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik (PST), TDJ i Grupy FAMUR oraz zakontraktowanie projektów PV o łącznej mocy 175 MW z wygraną aukcją OZE w 2021 r., co potwierdziło naszą konsekwencję w budowaniu wielkoskalowych farm PV. Obecnie w naszym portfelu posiadamy projekty o łącznej mocy ok. 1,5 GW w tym 134 MW w trakcie budowy oraz kolejne 500 MW w przygotowaniu do realizacji. Podpisanie umowy z bankami pozwoli nam bardziej efektywnie zarządzać  strukturą finansowania obszaru PV, a jednocześnie FAMUR będzie miał możliwość częściowo uwolnić swoje środki zaangażowane w budowę tego segmentu i  przeznaczyć je na dalszy rozwój. Stale wspieramy ekspansję zielonego biznesu, chcąc zapewnić mu fundusze na stabilny rozwój, tak aby w największym stopniu wykorzystać potencjał rynku – komentuje Mirosław Bendzera, prezes zarządu  FAMUR SA.

Źródło: ING Bank Śląski