Polecamy

BGK - Pożyczka misyjna dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w uzgodnieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadził w trybie pilnym pożyczkę płynnościową dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) – tzw. „pożyczkę misyjną”. Wsparcie będzie przeznaczone na pomoc osobom uciekającym z Ukrainy.

Na ten moment 1,8 mln uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy jest już w Polsce i ta liczba wciąż rośnie. W tej sytuacji jako polski bank rozwoju podejmujemy szybkie działania i dostosowujemy nasze rozwiązania do zmieniających się potrzeb – mówi Aleksandra Kwiatkowska, dyrektor Biura Instrumentów Finansowych BGK. - Dlatego  w porozumieniu z Ministerstwem  Funduszy i Polityki Regionalnej, zaproponowaliśmy  specjalną formę pożyczki płynnościowej – pożyczkę misyjną, skierowaną do podmiotów ekonomii społecznej, czyli m.in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych (PES).  
Pożyczka misyjna umożliwia PES:
 • pomoc dla osób, które przybyły z Ukrainy (dla tych PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką, np. PES, który prowadzi działalność cateringową może dostać pożyczkę na  wydawanie posiłków) lub
 • utworzenie miejsca pracy dla osób, które przybyły z Ukrainy.
Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na:
 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zaopatrzenie w towary, półprodukty itp.
 • pokrycie kosztów administracyjnych,
 • zakup drobnego wyposażenia.
Szczegóły dotyczące pożyczki:
 • maksymalna wartość pożyczki  - 100 000 zł (pożyczkobiorca, który korzysta już z pożyczki płynnościowej dla PES może skorzystać dodatkowo z pożyczki misyjnej),
 • oprocentowanie – 0%,
 • okres spłaty – do 5 lat,
 • karencja w spłacie – do 12 miesięcy,
 • brak opłat i prowizji,
 • umorzenie – 25% wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki.
Więcej szczegółów dotyczących pożyczki dostępnych pod adresem: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczka-misyjna-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
 
Źródło: BGK