Polecamy

PKO BP - Wymiana hrywien możliwa w kilkudziesięciu placówkach PKO Banku Polskiego

  • Maksymalnie 10 tysięcy hrywien na osobę (która ukończyła 18 lat), mogą od piątku 25 marca wymienić obywatele Ukrainy – na początek w 52 wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego. Docelowo będzie to 100 oddziałów.

  • Bank nie pobiera opłat za transakcje, nie stosuje również spreadu.

  • Do przeprowadzenia transakcji potrzebny jest ukraiński dowód osobisty (wydany po 2016, w wersji plastikowej – paszport wewnętrzny) albo ukraiński paszport zagraniczny.

  • Program wymiany hrywien na złote to efekt współpracy Narodowego Banku Polskiego oraz Narodowego Banku Ukrainy z udziałem PKO Banku Polskiego.

Od 25 marca obywatele Ukrainy mogą wymienić hrywny na złote w 52 oddziałach PKO Banku Polskiego, w planach jest uruchomienie usługi w kolejnych 48 placówkach. Wymienić można do 10 tysięcy hrywien na jedną osobę, która ukończyła 18 lat. Dokumentem uprawniającym do transakcji jest ukraiński dowód osobisty wydany po 2016 roku, w wersji plastikowej - paszport wewnętrzny albo ukraiński paszport zagraniczny. Mechanizm wymiany hrywien to efekt współpracy Narodowego Banku Polskiego i Narodowego Banku Ukrainy, a PKO Bank Polski zajmie się operacyjnie realizacją skupu hrywien, które następnie zostaną odkupione przez NBP. To kolejne ważne przedsięwzięcie, w jakie w ostatnim czasie zaangażował się PKO Bank Polski, które ma na celu rozszerzenie dotychczasowych udogodnień dla obywateli Ukrainy.

PKO Bank Polski wraz z NBP i NBU wspiera Ukraińców, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed rosyjską inwazją. Odpowiadając na ogromną potrzebę wymiany przywiezionych przez uchodźców hrywien, bank uruchamia wymianę ukraińskiej waluty na złote. Od piątku 25 marca każdy pełnoletni obywatel Ukrainy, legitymujący się odpowiednim dokumentem tożsamości, może wymienić do 10 tys. hrywien w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego. Wymiana dotyczy wyłącznie banknotów o nominałach: 100, 200, 500 i 1000 hrywien. W pierwszym etapie jest to możliwe w 52 oddziałach banku, w drugim etapie będzie taka możliwość w kolejnych 48 oddziałach (szczegółowa lista oddziałów dostępna jest poniżej oraz tutaj ).
 

- Wymiana hrywien przywiezionych w gotówce przez uchodźców uciekających z Ukrainy stała się pilnym do rozwiązania problemem. We współpracy z Narodowym Bankiem Polskim nasz bank oferuje rozwiązanie, które pomoże uchodźcom i ułatwi im pobyt w Polsce. To kolejny, bardzo ważny element wsparcia dla Ukraińców, taki, którego dotychczas na rynku brakowało. Oddziały PKO Banku Polskiego będą tym miejscem, gdzie obywatele Ukrainy będą mogli w łatwy sposób wymienić ukraińską walutę. Uruchomienie programu wymiany walutowej to dla nich konkretna pomoc w tym trudnym czasie - podkreśla Iwona Duda, Prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

 

- Wielu przedstawicieli dzielnego Narodu Ukraińskiego uciekając przed zbrodniczą agresją wojenną trafiło do Polski. Często, mają oni ze sobą tylko hrywny (zabrane w pośpiechu), których do tej pory nie mogli wymienić na złotego. Od pierwszego dnia wojny pracowaliśmy w NBP, razem z naszymi przyjaciółmi z Narodowego Banku Ukrainy, nad rozwiązaniem tego problemu. Ważne, aby bohaterscy obrońcy Ukrainy wiedzieli, że dbamy o ich rodziny. Bardzo się cieszę z uregulowania tej ważnej dla uchodźców kwestii  - powiedział prof. Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Limit wymiany na osobę wynosi 10 tysięcy hrywien, a przyjmowane będą banknoty o nominałach: 100, 200, 500 i 1000 hrywien. Osoba wymieniająca walutę musi wylegitymować się ukraińskim dowodem osobistym wydanym po 2016 roku, w wersji plastikowej - paszportem wewnętrznym albo ukraińskim paszportem zagranicznym. Jedna osoba może dokonać wymiany więcej niż raz, ale łącznie wartość wymiany nie może przekroczyć 10 tys. hrywien. Wymiany mogą dokonać osobiście tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Bank nie pobiera opłat za transakcje, nie stosuje również spreadu. Przeliczenie następuje po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy i przekazanym do Narodowego Banku Polskiego, a następnie do PKO Banku Polskiego. Wszystkie hrywny skupione przez PKO Bank Polski, zostaną sprzedane do Narodowego Banku Polskiego, który po zakończeniu skupu odsprzeda je Narodowemu Bankowi Ukrainy. Zarówno PKO Bank Polski jak i Narodowy Bank Polski stosują ten sam kurs, co oznacza, że żaden z wymienionych banków nie zarabia na wymianie hrywien na złote. W celu ułatwienia obsługi dużej liczby osób, w krótkim czasie kurs hrywny ustalany jest w zaokrągleniu do pełnych groszy.
W każdym z oddziałów wydzielone są specjalne, dodatkowe stanowiska, których obsada zajmuje się wyłącznie wymianą hrywien, co ma pozwolić na niezakłóconą obsługę normalnego ruchu klientów.
Więcej szczegółowych informacji na temat całego procesu, w tym zestaw najczęstszych pytań wraz z odpowiedziami, dostępnych jest na stronie www.pkobp.pl/ukraina-informacje-dla-klientów/ .
Pieniądze można otrzymać zarówno w gotówce, jak i przelewem na konto. Dla osób przybywających z Ukrainy proponujemy PKO Konto bez Granic, które dla nowych klientów jest bezpłatne przez 12 miesięcy od dnia otwarcia. Aby założyć takie konto wystarczy wizyta w oddziale z jednym z ważnych dokumentów tożsamości: ukraińskim paszportem zagranicznym, dowodem osobistym (paszportem wewnętrznym) wydanym po 2016 r., tymczasowym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca albo dowodem osobistym kraju Unii Europejskiej. Przy otwarciu konta dla obcokrajowców nie jest wymagane posiadanie adresu zamieszkania w Polsce ani numer telefonu polskiego operatora sieci komórkowej.
Więcej informacji nt. obsługi klientów ukraińskich w PKO Banku Polskim:
•  strona internetowa banku w jęz. ukraińskim: https://www.pkobp.pl/pko-pol-s-kij-bank/ua/
•  oferta PKO Konta bez Granic: https://www.pkobp.pl/aktualnosci/ulatwienia-dla-obywateli-ukrainy-spryyannya-dlya-hromadyan-ukrayiny/   
***

Обмін гривні можливий у кількох десятках відділень PKO Bank Polski

  • З п’ятниці, 25 березня, громадяни України можуть обміняти максимум 10 000 гривень на одного дорослого – початково, обмін буде можливим у 52 вибраних відділеннях PKO Bank Polski. Згодом таких відділень буде 100.
  • Банк не стягує комісію за обмін та не застосовує валютний спред.
  • Для здійснення обмінної операції необхідно пред'явити паспорт громадянина України для виїзду за кордон або паспорт громадянина України (ID-картка видана після 2016 року).
  • Програма обміну гривні на злоті є результатом співпраці Національного Банку Польщі та Національного Банку України за участі PKO Bank Polski.

З 25 березня громадяни України можуть обміняти гривню на злоті в 52 відділеннях PKO Bank Polski, планується запуск послуги ще в 48 відділеннях. На одну особу старшу 18 років можна обміняти до 10 000 гривень. Документом, що дозволяє здійснювати операцію, є паспорт громадянина України (ID-картка видана після 2016 року) або паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Механізм обміну гривні є результатом співпраці Національного Банку Польщі та Національного Банку України, а PKO Bank Polski працюватиме з операційною частиною купівлі гривні, яку згодом викупить НБП. Це ще одна важлива ініціатива, до якої долучився PKO Bank Polski, спрямована на розширення наявних можливостей для громадян України.

PKO Bank Polski разом з НБП та НБУ підтримує Українців, які знайшли прихисток у Польщі в наслідок російського вторгнення. У відповідь на величезну потребу в обміні гривні, яку привезли біженці, банк розпочинає обмін української валюти на злоті. З п’ятниці, 25 березня, кожен повнолітній громадянин України, який має відповідний документ, що посвідчує особу, може обміняти до 10 тис. гривень у вибраних відділеннях PKO Bank Polski. Обмін поширюється тільки на банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень. На першому етапі це можливо в 52 відділеннях банку, на другому – в ще 48 відділеннях (докладний список відділень доступний далі та тут).
 

- Обмін готівкової гривні біженцями, які були вимушені виїхати з України, став нагальною проблемою, яку потрібно розв'язати. У співпраці з Національним Банком Польщі наш банк пропонує рішення, яке допоможе біженцям та полегшить їхнє перебування в Польщі. Це ще один дуже важливий елемент підтримки Українців, якого не було на ринку. Відділення PKO Bank Polski стануть місцем, де громадяни України зможуть легко обміняти українську валюту. Запуск валютної програми є для них конкретною підтримкою у цей непростий час – наголошує Івона Дуда, Голова Правління PKO Bank Polski.

 

- Багато представників хороброго Українського Народу, рятуючись від злочинної агресії, були змушені виїхати до Польщі. Часто, маючи при собі лише гривні (взяті нашвидкуруч), які до цієї пори не могли обміняти на злоті. З першого дня війни ми разом із друзями з Національного Банку України працювали в НБП, щоб розв'язати цю проблему. Важливо, щоб героїчні захисники України знали, що ми піклуємося про їхні родини. Я дуже радий, що це важливе для біженців питання вирішено - сказав проф. Адам Глапінський, Голова Національного Банку Польщі.

Ліміт обміну на одну особу становить 10 тисяч гривень, приймаються банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень. Особа, яка хоче обміняти гривню, повинна пред’явити паспорт громадянина України для виїзду за кордон або паспорт громадянина України (ID-картка видана після 2016 року). Одна особа може здійснити обмін кілька разів, але загальна вартість обміну не може перевищувати 10 000 гривень Обмін можуть здійснювати лише особи, яким виповнилося 18 років. Банк не стягує комісію за транзакції та не застосовує фінансовий спред. Обмін здійснюється за курсом, встановленим Національним Банком України та переданим до Національного Банку Польщі, а потім до PKO Bank Polski. Усі гривні, придбані PKO Bank Polski, будуть продані Національному Банку Польщі, який після завершення закупівлі продасть їх Національному Банку України. І PKO Bank Polski, і Національний Банк Польщі використовують однаковий обмінний курс, а це означає, що жоден зі згаданих вище банків не заробляє гроші шляхом обміну гривні в злоті. Щоб полегшити обслуговування великої кількості людей, за короткий час курс гривні округлюють до гроша.
У кожному з відділень є спеціальні місця для обслуговування, співробітники яких займаються лише обміном гривні, що дозволяє безперебійно обслуговувати нормальний клієнтопотік.
Більш детальну інформацію про процес обміну, включаючи поширені запитання та відповіді, можна знайти на сайті www.pkobp.pl/ukraina-informacje-dla-klientów/ .
Кошти можна отримати як готівкою, так і банківським переказом. Для осіб, які приїжджають з України, ми пропонуємо PKO Рахунок без Меж (PKO Konto bez Granic), який є безплатним для нових клієнтів протягом 12 місяців з моменту відкриття. Для відкриття такого рахунку достатньо відвідати відділення банку, маючи при собі один із дійсних документів, що посвідчують особу: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; паспорт громадянина України (у формі ID-картки), виданий після 2016 року; тимчасове посвідчення особи іноземця або посвідчення особи видане країною Європейського Союзу. Для відкриття рахунку для іноземців не вимагається мати адресу проживання в Польщі чи номер телефону польського оператора мобільного зв’язку.
Детальніше про обслуговування українських клієнтів у PKO Bank Polski:
 
Źródło: PKO BP