Polecamy

Pekao - Kolejna oferta produktu inwestycyjnego Banku Pekao z pełną ochroną kapitału

Bank Pekao S.A. wprowadził do oferty kolejną odsłonę Certyfikatów Depozytowych pod nazwą Mocny Złoty EURPLN7. To produkt ze 100-proc. ochroną kapitału, cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem klientów. Od początku grudnia sprzedaż Certyfikatów Depozytowych dla klientów detalicznych w Banku Pekao wyniosła ponad 0,5 mld zł. Subskrypcja nowej emisji potrwa do 1 kwietnia.

Bank Pekao kontynuuje emisje własnych produktów strukturyzowanych, które z jednej strony stwarzają klientom możliwość osiągnięcia wysokich zysków (w przypadku Certyfikatu Mocny Złoty EURPLN7 jest to aż 5,8 proc.), a w razie niekorzystnego zachowania kursu walutowego, produkt zapewnia 100-proc. ochronę kapitału na zakończenie okresu lokowania. Certyfikaty zakładają krótki, jedynie roczny horyzont inwestycyjny. Scenariusz leżący u podstaw przygotowania produktu, zakłada spadek (umocnienie złotego), bądź stabilizację kursu EUR/PLN na poziomach zbliżonych do obecnych. W takiej sytuacji klient osiągnie dodatkowy zysk z inwestycji.

Produkty z ochroną kapitału cieszą się szczególnym zainteresowaniem właśnie w okresach podwyższonej niepewności na rynkach finansowych. Wówczas klienci sięgają po nie chętniej, niż po inne formy inwestowania, jak np. fundusze inwestycyjne. Dodatkowo rosnące stopy procentowe sprzyjają tworzeniu produktów strukturyzowanych z pełną ochroną kapitału. Ich parametry, w tym w szczególności potencjał zysku, może być wyższy, przy zachowaniu 100-proc. ochrony kapitału.

Wpływ na zwiększony popyt na tego typu produkty ma również okres inwestycji. Im krótszy, tym większy jest rynek docelowych klientów. W przypadku certyfikatów Pekao jest to z reguły 12 miesięcy, co jak na produkty inwestycyjne, jest stosunkowo krótkim okresem. 

Produkt oferowany jest za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao. Można nabyć go zarówno w placówkach banku, gdzie zlokalizowane są Punkty Usług Maklerskich BM Pekao, jak i poprzez bankowość elektroniczną.

Szczegółowe informacje o ofercie udzielają doradcy premium w Banku Pekao – lista oddziałów z obsługą premium dostępna jest na stronie: https://www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.html

Źródło: Pekao