Polecamy

mBank - mBank i PGGM zawierają transakcję transferu ryzyka o wartości 9 mld zł

mBank i PGGM zawarły transakcję transferu ryzyka na portfelu banku obejmującym kredyty korporacyjne oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw o łącznej wartości 9 mld zł. Jest to pierwsza transakcja zrealizowana w ramach współpracy pomiędzy polskim bankiem a holenderskim funduszem emerytalnym PGGM oraz pierwsza transakcja sekurytyzacyjna mBanku.

Transakcja jest przełomowa na polskim rynku. Zarówno ze względu na wartość – to największy sekurytyzowany portfel w Europie Środkowo-Wschodniej, a także jej innowacyjność i kompleksowość – jest to pierwsza w Polsce sekurytyzacja syntetyczna ze statusem STS (Simple, Transparent and Standardised). To również pierwsza transakcja na polskim rynku przeprowadzona wyłącznie z inwestorem z sektora prywatnego oraz pierwsza, w ramach której bank jest bezpośrednim emitentem obligacji Credit Linked Notes.
Z perspektywy banku transakcja wspiera realizację celów określonych w strategii Grupy mBanku na lata 2021-2025, umożliwiając dalszy rozwój kluczowych inicjatyw w ramach bankowości korporacyjnej i detalicznej.
Dla PGGM transfer ryzyka portfela korporacyjnego stanowi unikatową możliwość dostępu do rodzajów ryzyka kredytowego, które nie są osiągalne na rynkach publicznych lub w innych transakcjach prywatnych i, w związku z tym, znacząco poprawia dywersyfikację całego portfela.
Od końca 2006 roku PGGM tworzył portfel inwestycji w transakcje podziału ryzyka kredytowego dla funduszu emerytalnego holenderskich pracowników służby zdrowia (PFZW), o aktywach w wysokości 277 mld euro. Jest to jeden z najbardziej doświadczonych i największych inwestorów, który posiada unikatową alokację w obszarze CRS (Credit Risk Sharing).
 

Ta transakcja oznacza rozszerzenie naszych inwestycji CRS na nowy rynek. Jest dla nas bardzo istotne, że współpracujemy z mBankiem -  dynamiczną i świadomą ESG organizacją z prawdopodobnie najmłodszą grupą klientów w Polsce. Silne tempo wzrostu organicznego mBanku w ostatnich latach opiera się na wyraźnym ukierunkowaniu na automatyzację i cyfryzację usług – powiedział Luca Paonessa, dyrektor ds. inwestycji kredytowych i ubezpieczeniowych w PGGM.

 

Transakcja ma strategiczne znaczenie dla mBanku i wspiera rozwój akcji kredytowej we wszystkich segmentach, zgodnie z ogłoszoną niedawno strategią na lata 2021-2025. PGGM to jeden z największych i najbardziej doświadczonych inwestorów SRT na rynku, jest zaufanym partnerem dla największych banków na świecie. Jesteśmy dumni, że łączymy siły przy ich pierwszej transakcji na polskim rynku. Innowacyjność to główna siła mBanku. Wspólnie z PGGM – i przy wsparciu naszych doradców – zrealizowaliśmy transakcję, która jest nie tylko innowacyjna, ale i przełomowa na polskim rynku – powiedział Karol Prażmo, dyrektor zarządzający obszaru skarbu i relacji inwestorskich w mBanku.

Doradcami po stronie mBanku byli UniCredit oraz Clifford Chance. Linklaters pełnił rolę doradcy prawnego PGGM.

PGGM jest niekomercyjnym dostawcą usług dla spółdzielczych funduszy emerytalnych. Jako administrator emerytalny, zarządzający aktywami i doradca zarządów funduszy emerytalnych, realizuje swoją misję: zapewnić dochody na emeryturze 4,4 mln osób w Holandii. 31 grudnia 2021 roku PGGM zarządzało długoterminowym kapitałem emerytalnym w wysokości 291 mld euro na całym świecie. Mocno zakorzeniony w holenderskim sektorze opieki zdrowotnej, PGGM opracowuje innowacyjne rozwiązania dla wyzwań na rynku pracy w tym sektorze, samodzielnie lub ze strategicznymi partnerami. www.pggm.nl.

Źródło: mBank