Polecamy

ING - ING przeznacza 1 mln zł na granty dla młodych naukowców i start-upów na rozwiązania związane z czystą energią

 

W ING ruszyła pierwsza edycja konkursu skierowanego do młodych naukowców i start-upów na najlepsze rozwiązania dotyczące obszaru czystej energii. To program grantowy banku, który ma wspierać projekty w obszarze zrównoważonego rozwoju. Zgłoszenia można wysyłać do 30 maja 2022 r. Pula nagród to 1 mln zł.

Od wielu lat promujemy rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem. Wprowadzamy do oferty produkty wspierające działania proekologiczne i odpowiedzialnie zarządzamy ryzykiem środowiskowym. Dzielimy się z klientami naszą wiedzą i doświadczeniem. Teraz chcemy również zachęcać do działań na rzecz środowiska start-upy i młodych naukowców. W ogłoszonej w połowie 2021 roku Deklaracji Ekologicznej zobowiązaliśmy się do przekazania 2 mln zł na program grantowy dla tej grupy na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Najlepsze projekty będziemy nagradzać w konkursach organizowanych dwa razy do roku. Wierzymy, że wspólnymi działaniami, z wykorzystaniem technologii i innowacyjnych rozwiązań, możemy jeszcze więcej osiągnąć – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego. 

W obecnej edycji konkursu grantowego zostaną wyłonione najbardziej innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają na wyzwanie konkursu: Jak możemy zapewnić wszystkim dostęp do czystej i dostępnej energii. Bank chce też zwrócić uwagę na problemy takie jak smog, ubóstwo energetyczne i rosnące ceny energii. Najlepsze rozwiązania zgłoszone do konkursu otrzymają granty na dalszy rozwój projektów. Za pierwsze miejsce jest to 400 tys. zł, za drugie miejsce 300 tys. zł, a za trzecie miejsce 150 tys. zł. Dodatkowo przewidziana jest też możliwość przyznania nagród specjalnych, o łącznej wartości 150 tys. zł.

Budując założenia programu grantowego przeprowadziliśmy wiele badań i rozmów ze start-upami i naukowcami – stworzyliśmy koncepcję konkursu adresującą potrzeby i oczekiwania tej grupy. Uwzględniliśmy elementy, które są dla nich istotne, m.in. warsztaty, mentoring, działania promocyjne. Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie przyczynimy się do popularyzacji rozwiązań w zakresie czystej i dostępnej energii oraz twórczego myślenia nastawionego na kreowanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ESG – powiedziała Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief Innovation Officer ING Banku Śląskiego.

Wyboru najlepszych rozwiązań dokona Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. Ogłoszenie finalistów nastąpi 6 czerwca. Zwycięzcy wyłonieni zostaną 27 czerwca podczas gali finałowej konkursu.

Dodatkową wartością udziału w programie, poza nagrodami finansowymi, jest możliwość nawiązania kontaktu z inwestorami i firmami z portfolio ING. Uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów ING, dotyczących projektowania nowych rozwiązań. Z kolei dla zwycięzców przewidziana jest możliwość indywidualnego mentoringu, dopasowanego do potrzeb prowadzonego przez nich projektu.

Rozwiązania można zgłaszać przez formularz online dostępny na stronie  www.ing.pl/programgrantowy. W tej sekcji znajduje się również Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje.

Przypomnijmy, że w połowie 2021 roku ING Bank Śląski ogłosił Deklarację Ekologiczną w której zapowiedział, że przeznaczy  5,3 mld zł na sfinansowanie odnawialnych źródeł energii i projektów proekologicznych oraz utworzy program grantowy dla start-upów i młodych naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju z rocznym budżetem 2 mln zł.

Bank mocno stawia na działania edukacyjne. W latach 2021-2023 wspólnie z partnerami zewnętrznymi zrealizuje także program edukacyjny na temat zmian klimatu dla kilkuset szkół podstawowych. ING Bank Śląski będzie dalej aktywnie wspierał wolontariat pracowniczy poprzez utworzenie specjalnego eko-funduszu „Moje środowisko” o wartości 300 tys. PLN rocznie. Dzięki temu pracownicy będą mogli realizować projekty ekologiczne na rzecz lokalnych społeczności.

ING posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz produktów kredytowych, wspierających rozwiązania ekologiczne. Oferta przeznaczona jest zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. 

Źródło: ING Bank Śląski