Polecamy

ING - ING z finansowaniem w sektorze telekomunikacyjnym

ING Bank Śląski został jednym z kredytodawców w transakcji finansowania konsorcjalnego udzielonego spółce P4 Sp. z o.o., operatora sieci Play, na łączną kwotę 5,5 mld zł.

Celem finansowania był zakup spółki UPC Polska, a wartość transakcji zakupu wyniosła 7 mld zł. Nabycie UPC Polska przez P4 przyspieszy inwestycje w sieci światłowodowe oraz przyczyni się do realizacji wizji i ambicji spółki w zakresie inwestowania w najnowocześniejsze sieci, usługi mobilne oraz szerokopasmowe. 
Finansowanie zostało udzielone na mocy umowy kredytowej zawartej z ING Bank N.V. oraz 6 innymi bankami – jako głównymi organizatorami oraz ING Bankiem Śląskim S.A. jako jednym z pierwotnych kredytodawców.
ING wspiera plany rozwojowe firm w oparciu o wiedzę sektorową i transakcyjne doświadczenie na rynkach zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. 

Źródło: ING Bank Śląski