Polecamy

 

 PKO BP - Autolokacja III - nowy program inwestycyjny w PKO Banku Polskim

  • Autolokacja III bazuje na 6-miesięcznej lokacie oprocentowanej stawką 6,5 proc. w stosunku rocznym.

  • Po przystąpieniu do Programu wpłacone środki będą co miesiąc automatycznie przenoszone z lokaty do wybranego subfunduszu. 

PKO Bank Polski wystartował z nowym programem inwestycyjnym - Autolokacja III. Opiera się ona na lokacie 6-miesięcznej oprocentowanej stałą stopą procentową w wysokości 6,5 proc. w stosunku rocznym. To kolejna atrakcyjna forma lokowania środków, jaką w ostatnim czasie przygotował PKO Bank Polski.

Autolokacja III daje szansę na większy zysk z inwestycji dzięki rozłożonemu w czasie, stopniowemu przesuwaniu środków z lokaty do subfunduszu o większym potencjale zysku. Po przystąpieniu do Programu wpłacone środki będą co miesiąc automatycznie przenoszone z 6-miesięcznej lokaty do wybranego subfunduszu.
 

– Autolokacja III opiera się podobnie jak w poprzednich edycjach programu na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie – tym razem 6-miesięcznej ze stawką 6,5% w skali roku. Minimalna wymagana kwota wpłaty do programu to 10 tys. zł. W trakcie 6 miesięcy trwania lokaty środki z niej są cyklicznie, co miesiąc konwertowane do wybranego subfunduszu, co pozwala uśrednić cenę zakupu jednostek funduszy i zmniejszyć ryzyko inwestycji. Autolokacja to również wygoda inwestowania - klient nie musi pamiętać o comiesięcznym przenoszeniu części środków z lokaty do wybranego subfunduszu – mówi Rafał Madej, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w PKO Banku Polskim.

Jak działa Autolokacja III

W dniu otwarcia programu 1/7 wpłaconej kwoty jest przelewana do funduszu, a za pozostałe 6/7 zakładana jest wspomniana lokata. Przez kolejne 6 miesięcy, raz w miesiącu następuje przelew pieniędzy (kolejnej 1/7 części wpłaconej kwoty) z lokaty do wybranego przez klienta funduszu. Po 6 miesiącach pieniądze są w całości w wybranym funduszu, lokata jest zamykana, a naliczone dla niej odsetki są przelewane na konto klienta.  
 

- W ramach Autolokacji III inwestorzy mogą wybrać jeden z ośmiu subfunduszy, przy czym ważne jest by pamiętać o dostosowaniu tego wyboru do indywidualnie akceptowanego poziomu ryzyka i możliwości finansowych. Dlatego, zapewne dla wielu osób wyborem podstawowym do stopniowego przenoszenia środków z lokaty będą prawdopodobnie subfundusze dłużne. Argumentem może być znacznie wyższa rentowność papierów w portfelu niż ta, którą rynek oferował jeszcze np. rok czy pół roku wcześniej. Widmo spowolnienia gospodarczego paradoksalnie pomaga np. funduszom obligacji skarbowych, choć cały czas trzeba mieć świadomość, iż żyjemy w czasie bezprecedensowej niepewności, zwłaszcza tej geopolitycznej – mówi  Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu PKO TFI.  

Autolokacja III jest adresowana do klientów rozpoczynających przygodę z inwestycjami w fundusze, którzy cenią sobie wygodę i oszczędność czasu a także poszukują różnorodnych, gotowych rozwiązań oszczędnościowo-inwestycyjnych. Program umożliwia skorzystanie z mechanizmu uśredniania ceny nabycia jednostek uczestnictwa funduszy poprzez stopniowe przenoszenie środków z lokaty do wybranego subfunduszu spośród 8 wchodzących w skład PKO Parasolowy – fio. Autolokacja III jest dostępna w placówkach banku oraz w aplikacji mobilnej IKO i serwisie transakcyjnym iPKO. Każdy kto ma konto w PKO Banku Polskim i korzysta z iPKO może po zalogowaniu do serwisu kliknąć w zakładkę „Oferta” i przejść do działu „Inwestowanie i oszczędzanie”, tam wybrać „Autolokacja III” i po kliknięciu w pole „Otwórz” w zakładce „Emerytura i Inne” kupić program inwestycyjny. Analogiczna ścieżka w IKO: Oferta >Inwestowanie>Fundusze inwestycyjne>Oferta funduszy>Emerytura i inne.

Autolokacja III jest produktem oszczędnościowo-inwestycyjnym, który poszerza ofertę lokowania oszczędności w PKO Banku Polskim o nowatorskie rozwiązania pozwalające klientom na skorzystanie z różnych form pomnażania środków. Program inwestycyjny Autolokacja jest dobrze znany klientom PKO Banku Polskiego. Bank w minionych latach oferował już dwukrotnie tego typu program umożliwiający stopniowe przenoszenie środków ze standardowej lokaty terminowej do wybranego funduszu inwestycyjnego – w 2016 i 2018 roku.

Obok Lokaty mobilnej i Lokaty 60+ oprocentowanych stawką 5,75 proc. w stosunku rocznym, podobnie jak lokata dla nowych klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej, jest kolejną atrakcyjną formą lokowania środków oferowaną przez PKO Bank Polski.
 
Źródło: PKO Bank Polski