Polecamy

 

 Alior Bank - 300 zł na wyprawkę szkolną – Alior Bank umożliwia składanie wniosków w programie wsparcia „Dobry start

Od 1 lipca br. w systemie bankowości internetowej Alior Banku pojawiła się możliwość złożenia wniosku w rządowym programie „Dobry Start”. Inicjatywa skierowana jest do rodziców dzieci, które od września rozpoczynają rok szkolny 2022/2023. Kwota wsparcia to 300 zł. Można ją otrzymać bez względu na wysokość uzyskiwanego dochodu.

„Dobry Start” to rządowy program skierowany do rodziców dzieci w wieku szkolnym. Umożliwia uzyskanie wsparcia w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną, bez względu na dochód rodziny. Wniosek mogą złożyć rodzice dzieci w wieku do 20 lat, lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością. O wsparcie mogą wystąpić także obywatele innych krajów, zamieszkujący na terytorium Polski. Od 1 lipca wnioski w programie „Dobry Start” można składać w systemie bankowości internetowej Alior Banku, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz portalu Emp@tia.

- W ramach rządowego programu „Dobry Start”, udostępniliśmy w bankowości internetowej Alior Online, wnioskowanie o wsparcie socjalne dla rodziców dzieci, które od września rozpoczynają rok szkolny. Jest to ogromne ułatwienie dla wszystkich rodziców. Procedury zostały maksymalnie uproszczone, a cały proces ogranicza się do wypełnienia formularza elektronicznego. Na tej podstawie wnioskujący otrzymuje, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie złożenia dokumentu oraz, w kolejnym kroku, decyzję. Wszystkie tego typu inicjatywy spotykają się z dużym entuzjazmem ze strony naszych klientów – mów Dorota Staszak, Dyrektor Działu Wdrożeń i Analiz Systemowych KI w Alior Banku.

Wnioski można składać w systemie bankowości internetowej Alior Banku od 1 lipca do 30 listopada br. Opcja dostępna jest wyłącznie dla klientów zidentyfikowanych w oddziale. Informacje o statusie wniosku można sprawdzić na swoim profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Znajdują się tam także informacje o przyznaniu świadczenia, decyzja w przypadku odmowy jego przyznania czy wezwanie do uzupełnienia dokumentów. Wnioski rozpatrywane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

ZUS wypłaci pieniądze najpóźniej do 30 września br. w przypadku wniosków złożonych do 31 sierpnia br. Klienci, którzy złożą wnioski między 1 września a 30 listopada br., świadczenie otrzymają w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia wraz z wymaganymi dokumentami.