Polecamy

 

 Alior - Zmiana w procesie logowania do bankowości internetowej Alior Online – kolejne logowania z wykorzystaniem silnego uwierzytelnienia (status Aktywny)

Od 17 lipca 2022 r. zmieniamy proces logowania do bankowości internetowej Alior Online. Zmianie ulegnie sposób kolejnych logowań do bankowości z wykorzystaniem silnego uwierzytelnienia oraz proces dodawania przeglądarki do zaufanych podczas logowania.

 
Od 17 lipca przebieg logowania będzie wyglądać według poniższego schematu:

CIF → Hasło maskowane/Hasło niemaskowane → Wybór dodania przeglądarki do zaufanych * → SMS (6-literowy) lub PUSH * → Zalogowanie do systemu
* W przypadku korzystania z przeglądarki zaufanej, kroki te są pomijane.

Po wprowadzeniu CIF i przejściu dalej, pokaże się okno do logowania hasłem niemaskowanym lub maskowanym (w zależności wybranej opcji). W obu przypadkach zostanie zaprezentowany obrazek bezpieczeństwa, wybrany przy pierwszym logowaniu.
 
Po wprowadzaniu hasła, użytkownik będzie miał możliwość zapisania przeglądarki jako zaufanej – pojawi się odrębny ekran umożliwiający wskazanie odpowiedniej opcji „Dostęp jednorazowy” lub „Dodaj przeglądarkę do zaufanych”.
Wybierając opcję „Dodaj przeglądarkę do zaufanych” podczas kolejnych logowań na tej przeglądarce użytkownik nie będzie proszony o kod SMS lub zatwierdzenie powiadomienia PUSH przez 90 dni.

Po wybraniu opcji dodania przeglądarki do zaufanych, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie logowania kodem SMS (6 małych liter - spółgłosek) lub zatwierdzenie powiadomienia PUSH, w zależności od wybranej metody autoryzacji.Wysłane treści kodu SMS lub powiadomienia PUSH podczas logowania będą zależne od wybranej opcji dodania przeglądarki do zaufanych.Po zatwierdzeniu operacji, następuje logowanie do bankowości internetowej i w zależności od wybranej opcji zapisanie lub nie zapisanie przeglądarki zaufanej.