Polecamy

Załóż firmę i konto z ING za jednym razem

ING Bank Śląski udostępnił zdalny proces rejestracji działalności gospodarczej. Klienci mogą złożyć wniosek o otwarcie firmy w Moim ING. Udostępnieniu usługi towarzyszy kampania w radiu i w internecie.

 Badania pokazują, że w ciągu najbliższego roku firmę planuje założyć co czwarty Polak do 44 roku życia ale jedynie 12% wie, że firmę może
założyć w banku*. Chcemy zmienić tę świadomość i pokazać, że zakładanie
firmy jeszcze nigdy nie było tak proste. Wspieramy przedsiębiorczych. Dajemy im rozwiązania, dzięki którym łatwiej jest prowadzić biznes takie jak fakturowanie, czy pożyczki na klik oraz narzędzia, aby od początku mogli mieć więcej klientów takie jak imoje, terminale, microleasing, placeme. Ułatwiamy klientom codzienne bankowanie i jesteśmy dla nich wsparciem, również kiedy zakładają firmę – powiedział Marcin Giżycki, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Jak założyć firmę z ING w 5 krokach:

  • Krok 1: dane właściciela firmy – część danych zaciąga się automatycznie z systemu bankowego a część klient wpisuje samodzielnie.
  • Krok 2: dane firmy - nazwa, adresy, dane kontaktowe, PKD.
  • Krok 3: finanse firmy - zatrudnienie, forma opodatkowania, wniosek o otwarcie konta firmowego.
  • Krok 4: zgody i oświadczenia – oświadczenia i zgody marketingowe, podgląd bo pełnego wniosku.
  • Krok 5: podsumowanie i złożenie wniosku - podpisanie wniosku Profilem Zaufanym i wysłanie wniosku do CEiDG.

Wniosek o otwarcie firmy w Moim ING umożliwia zdalne zarejestrowanie firmy w CEiDG. Wniosek jest krótki, intuicyjny, zawiera pola wyboru oraz dodatkowe opisy i wyjaśniania. Wiele pól wypełnia się automatycznie, na podstawie danych klienta w banku. Wniosek podpisywany jest Profilem Zaufanym zakładanym w procesie rejestracji firmy.

W procesie zakładania firmy otwierany jest również rachunek bankowy, który zostanie aktywowany w momencie otrzymania z CEiDG potwierdzenia zarejestrowania działalności. Potwierdzenie klient otrzymuje SMS-em, po kilku godzinach od złożenia wniosku. A informację o nowej firmie np. NIP i REGON maile bezpośrednio z CEiDG.

Wniosek o rejestrację firmy w Moim ING jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do rejestru REGON, zgłoszeniem do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), zgłoszeniem użytkownika, jako płatnika składek do ZUS lub KRUS.

Firmę z ING może założyć osoba fizyczna, która jest użytkownikiem systemu Moje ING, ma ukończone 18 lat, jest rezydentem Polski, posiada polskie obywatelstwo i nie ma aktualnie zarejestrowanej działalności gospodarczej. Osoby, które nie są klientami banku mogą skorzystać z rejestracji po uzyskaniu dostępu do systemu Moje ING w dowolnym oddziale banku, tam też mogą skorzystać ze wsparcia specjalisty.

Założenie firmy z ING jest bezpłatne. Usługa przygotowana została we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

Wideotutorial jak założyć firmę z ING dostępny tu: https://www.youtube.com/watch?v=gP5elwGFUhg

Szczegóły kampanii:

  • Tytuł kampanii: „Załóż firmę i konto z ING za jednym razem”
  • Start kampanii: 29 kwietnia 2019 r.
  • Narzędzia: radio + Internet
  • Kreacja: Brain i Gong
  • Media: Mullen Lowe Media Hub

*Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1058 osób w styczniu 2019 roku, metodą CAWI. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości.