Polecamy

Millennium TFI wprowadza Pracownicze Plany Kapitałowe

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane do ewidencji PPK,  prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Jest więc jedną z pierwszych instytucji, spełniających wymogi formalne dotyczące prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych i oferujących PPK.

- Pracownicze Plany Kapitałowe to ogromna szansa na rozwój polskiego rynku kapitałowego i długotrwały wzrost oszczędności Polaków. Dla Millennium TFI są szansą na rozwój współpracy z klientami korporacyjnymi Grupy Banku Millennium. Oferujemy firmom pełne wsparcie w przygotowaniach do wdrożenia PPK oraz wygodne narzędzia systemowe do uruchomienia i obsługi programu, m.in. poprzez aplikację mobilną. Zamierzamy wykorzystać nasze kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami na rynku polskim do efektywnego pomnażania oszczędności uczestników PPK. - mówi Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millennium TFI.

W zakresie PPK spółka Millennium TFI oferuje Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Millennium PPK SFIO), w ramach którego wydzielono 8 subfunduszy zdefiniowanej daty: Subfundusz Emerytura 2025, Subfundusz Emerytura 2030, Subfundusz Emerytura 2035, Subfundusz Emerytura 2040, Subfundusz Emerytura 2045, Subfundusz Emerytura 2050, Subfundusz Emerytura 2055, Subfundusz Emerytura 2060.

Millennium TFI posiada 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami na rynku polskim i znajduje się w pierwszej dziesiątce na rynku funduszy inwestycyjnych pod względem wartości aktywów w funduszach rynku kapitałowego. W bogatej ofercie Towarzystwa dostępne są zarówno fundusze inwestycyjne otwarte, zamknięte jak i produkty oferowane w ramach III filaru systemu emerytalnego. Jest jednym z wiodących Towarzystw pod względem ilości zarządzanych programów IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) z ponad 35 tys. rachunków i ponad 360 mln PLN aktywów. Millennium TFI wchodzi w skład Grupy kapitałowej Banku Millennium.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy, dobrowolny i długoterminowy program oszczędzania dla pracowników, którego celem jest budowa dodatkowego kapitału na emeryturę. Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Zobowiązuje ona pracodawców do prowadzenia PPK dla swoich pracowników zgodnie z poniższym harmonogramem:

- Od 1 lipca 2019 r. firmy zatrudniające co najmniej 250 osób;

- Od 1 stycznia 2020 r. firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników;

- Od 1 lipca 2020 r. firmy zatrudniające co najmniej 20 osób;

- Od 1 stycznia 2021 r. pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Więcej informacji na stronie www.millenniumtfi.pl/ppk