Polecamy

Partnerstwo energetyczne ING z Siemens

ING Bank Śląski oraz Siemens podpisały umowę ramową o współpracy w obszarze efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną.

Partnerstwo energetyczne z Siemens doskonale wpisuje się w naszą strategię. Jednocześnie odpowiada na potencjał rynkowy dla innowacji w zakresie efektywności energetycznej. Poprzez takie działania wspieramy naszych klientów w transformacji ich biznesów na bardziej odpowiedzialne ekologicznie oraz efektywne ekonomicznie – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

W ramach współpracy, ING Bank Śląski dostarcza eko gwarancję na usługę podnoszenia efektywności energetycznej, którą oferuje Siemens. Na podstawie przeprowadzonej analizy energetycznej, Siemens wdraża usprawnienia techniczne budyków i ich inftastruktury, monitoruje oraz zarządza nimi, dzięki czemu gwarantuje i osiąga ustalony wcześniej poziom obniżenia zużycia energii. Klient zawiera terminowy kontrakt na usługę opłacaną w formie abonamentu. W czasie trwania umowy, właścicielem infrastruktury pozostaje Siemens.

Projekt skierowany jest do klientów ING prowadzących działalność produkcyjną o przychodach powyżej 100 mln zł. Udzielenie gwarancji bankowej uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnej decyzji kredytowej w ING Banku Śląskim.