Polecamy

ING Partnerem „Agendy 2030”

ING Bank Śląski przystąpił do inicjatywy „Agenda 2030”. Bank podpisał partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w Polsce z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

 Od lat w naszej działalności biznesowej działamy w oparciu o przyjętą Strategię Zrównoważonego Rozwoju i Deklaracje Ekologiczną. Podpisanie „Agendy 2030” jest więc dla nas naturalnym krokiem i potwierdzeniem obranego kierunku.
Cieszą nas takie inicjatywy, ponieważ łączą różne środowiska w realizacji wspólnego celu  - powiedziała

Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego, po podpisaniu Agendy.

Partnerstwo „Agendy 2030” ma ułatwiać współpracę przedstawicieli różnych środowisk na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ. Sygnatariusze mają stanowić przykład aktywnego działania i inspirację dla innych uczestników rynku.

Do partnerstwa przystąpiło jak do tej pory ponad 100 podmiotów z różnych środowisk.

Agenda 2030 określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Dotyczą osiągnięć w 5 obszarach – tzw. 5xP: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership). Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, sprawiedliwość społeczną.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/partnerstwo-na-rzecz-realizacji-celow-zrownowazonego-rozwoju-w-polsce