Polecamy

Mastercard Open Banking Solutions – polskie firmy przetestują nowy pakiet usług

  • Listy intencyjne w tej sprawie podpisały już m.in. Alior Bank i DiPocket

  • Platforma pomaga instytucjom finansowym i dostawcom zewnętrznym w kształtowaniu przyszłości otwartej bankowości

  • Badanie przeprowadzone przez firmę Ovum dowodzi, że w celu sprostania wyzwaniom technicznym konieczna jest współpraca w całym środowisku

Warszawa, 4 czerwca 2019 r. — Mastercard zaprezentował nowy pakiet rozwiązań Open Banking Solutions™, obejmujący kompleksowe rozwiązania tworzące infrastrukturę otwartej bankowości. Będzie ona zwiększała bezpieczeństwo, szybkość, stabilność działania oraz kosztową efektywność dla banków oraz tzw. stron trzecich (TPP)[1]. Usługi początkowo będą testowane na dwóch rynkach, w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wśród firm, które podpisały listy intencyjne w celu aktywowania Open Banking Solutions są Alior Bank, DiPocket, Kikapay, Streeva oraz Tribe Payments. Grono to w najbliższych kilku tygodniach prawdopodobnie powiększy się o kolejne polskie banki i fintechy. Platforma stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie rozwiązaniami otwartej bankowości zarówno w Europie, jak i w całej światowej branży płatniczej.

W skład pakietu wchodzą cztery rozwiązania zaprojektowane z myślą o wsparciu banków oraz TPP w kształtowaniu ich przyszłości w ramach otwartej bankowości:

  • Open Banking Connect — hub łącznościowy, umożliwiający zunifikowany dostęp do API wystawionych przez banki w oparciu o PSD2 dostawcom zewnętrznym, gwarantujący skalowalność, elastyczność i szybkość wprowadzania nowych produktów na rynek.
  • Open Banking Protect — silnik analityczny, weryfikujący status licencji TPP, certyfikatów EIDAS oraz nadający score, odzwierciadlający potencjalne ryzyko nadużyć.
  • Open Banking Resolve — platforma do komunikacji między bankami a TPP, ułatwiająca rozstrzyganie sporów.
  • Open Banking Consulting Services — profesjonalne doradztwo i praktyczne wsparcie pomagające instytucjom finansowym definiować i realizować ich strategię otwartej bankowości.

 

Potwierdzenie użyteczności nowych rozwiązań oferowanych przez Mastercard można znaleźć w nowym badaniu przeprowadzonym przez firmę Ovum[2], które wykazało, że spełnienie obietnic otwartej bankowości będzie wymagało od uczestników rynku połączenia sił i wspólnego stawienia czoła wyzwaniom technicznym w trzech kluczowych obszarach:

  1. Opracowanie standardowych mechanizmów interakcji między bankami i dostawcami zewnętrznymi.
  2. Stworzenie rozwiązań odpowiednich dla całego środowiska, pozwalających zminimalizować ryzyko oszustw.
  3. Zapewnienie przejrzystego i spójnego sposobu zarządzania zapytaniami i rozstrzygania sporów.

 

Edukacja konsumentów w zakresie potencjalnych korzyści płynących z otwartej bankowości będzie miała kluczowe znaczenie dla wdrożenia tej koncepcji na dużą skalę. Banki powinny się zastanowić, w jaki sposób pomóc swoim klientom w odkrywaniu i uzyskiwaniu dostępu do rozwiązań, które zostały zweryfikowane jako bezpieczne i niezawodne, a zarazem bezproblemowo wzbogacają ogólne doświadczenia klienta. Zarówno firmy z branży fintech, jak i tradycyjne instytucje finansowe muszą zadbać o to zaufanie poprzez szereg reguł i mechanizmów, które zostaną wspólnie uzgodnione i objęte nadzorem.

Bieżący rok wydaje się być dla otwartej bankowości rokiem kluczowym, a oferowane przez Mastercard rozwiązania Open Banking Solutions™ już teraz wspierają instytucje finansowe i TPP w wykorzystywaniu szans i stawianiu czoła wyzwaniom płynącym z nowej „gospodarki API”. W Wielkiej Brytanii otwarta bankowość zaczęła w ostatnich miesiącach dynamicznie się rozwijać, dzięki pojawianiu się coraz liczniejszych TPP, w tym innowacyjnych firm z branży fintech, oraz poprawie działania interfejsów API banków. Aktualne dane instytucji OBIE z marca 2019 r.[3] wskazują na prawie 30-procentowy wzrost korzystania z usług otwartej bankowości względem poprzedniego miesiąca. Ten znaczny wzrost i koncentracja na otwartej bankowości powinny uwidocznić się również w Europie, gdy we wrześniu 2019 r., gdy zacznie w pełni obowiązywać dyrektywa PSD2.

„Instytucje finansowe i TPP w całej Europie i nie tylko zastanawiają się, jak wykorzystać otwartą bankowość do rozwoju swojej działalności przy jednoczesnym zapewnieniu klientom lepszej obsługi. Bez wątpienia potrzebują przy tym zaufanych partnerów o międzynarodowym zasięgu, wyspecjalizowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i technologii płatniczych. Rozwiązania Mastercard Open Banking Solutions™ udostępnią branży porady ekspertów i najnowocześniejsze wsparcie technologiczne. Wyeliminują też istniejące luki, a zarazem zapewnią spokój ducha użytkownikom, co z kolei będzie sprzyjać rozpowszechnianiu otwartej bankowości” – mówi Jim Wadsworth, wiceprezes ds. otwartej bankowości w Mastercard.

„Firmie Tribe Payments zależy na dostarczaniu partnerom najlepszych w swojej klasie rozwiązań, dlatego coraz częściej poszukujemy produktów, które rozwiązują problemy i zwiększają wartość dla partnerów. Otwarta bankowość to dla nas ważna szansa. Wiąże się ona jednak z pewnymi wyzwaniami w środowisku, dlatego korzystamy z rozwiązań Mastercard Open Banking Solutions™. Rozległa wiedza specjalistyczna firmy Mastercard w zakresie funkcjonowania i obsługi globalnych systemów bankowych i płatniczych daje nam pewność i wiarygodność, pozwalające nam realizować bezpieczne transakcje np. przy użyciu oferowanych przez Mastercard narzędzi do monitorowania oszustw i przeprowadzania weryfikacji w czasie rzeczywistym. Bardzo się cieszymy, że współpracujemy z firmą Mastercard i możemy zaoferować te możliwości naszym partnerom” – powiedział Alex Reddish, dyrektor ds. handlowych w firmie Tribe Payments.

 

[1] Niebankowe podmioty, oferujące dostęp do informacji o rachunku lub inicjujące płatnotności w oparciu o regulacje PSD 2.

[2] „Delivering on the promise of Open Banking” — artykuł przeglądowy opracowany przez firmę Ovum (maj 2019 r.). Firma Ovum przeprowadziła szereg wywiadów z czołowymi analitykami i uczestnikami rynku z całego łańcucha tworzenia wartości, w tym z przedstawicielami banków, organów regulacyjnych i branży technologii finansowych (fintech) oraz osobami zaangażowanymi w opracowywanie standardów.

 

[3] https://www.openbanking.org.uk/providers/account-providers/api-performance/