Polecamy

ING Bank Śląski liderem finansowania innowacji dla MŚP

ING Bank Śląski otrzymał nagrodę Banku Gospodarstwa Krajowego za największy udział w dystrybucji środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tylko w Działaniu „Kredyt na innowacje technologiczne” ING w ostatniej perspektywie udzielił ponad 250 promes kredytów, a w wyniku przyznania przez BGK dotacji, podpisał ponad 100 umów kredytu technologicznego. Łączny wolumen udzielonych kredytów technologicznych i kredytów na udział własny przekroczył miliard złotych.

- W naszym banku wspieramy przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać. Wysoki popyt na dotacje pokazuje, że istnieje silna tendencja do rozwijania innowacji. Kredyty technologiczne oferowane we współpracy z BGK pozwalają finansować wdrożenia nowych technologii. Dzięki temu powstają nowe, udoskonalone produkty i rozwiązania, które samym przyczyniają się do istotnego rozwoju przedsiębiorstw na rynku polskim - powiedział Michał Bolesławski, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za obszar korporacyjny.

W działaniu 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w naborach wniosków o dofinansowanie ING Bank Śląski wydał najwięcej promes oraz umów kredytu technologicznego dla przedsiębiorstw starających się o dotacje. Tylko w zakończonym właśnie naborze ING Bank Śląski wydał około 50 promes na inwestycje o wolumenie ponad 400 milionów złotych.  Udział ING w finansowaniu MŚP przy pomocy kredytu technologicznego stanowi ponad 22% rynku. Drugi bank w tym zestawieniu finansuje 11% wszystkich inwestycji. W poprzednich naborach wniosków o dotacje bank również był liderem zarówno w liczbie wydawanych promes, wolumenu udzielanych kredytów czy wartości prowadzonych inwestycji.

ING Bank Śląski od 10 lat udziela kredytów technologicznych w ramach umowy współpracy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Po przyznaniu promesy takiego kredytu, przedsiębiorca z sektora MŚP składa do BGK wniosek o dofinansowanie wdrożenia nowej technologii. Otrzymuje wsparcie finansowe w postaci premii technologicznej, która jest przeznaczona na spłatę części kredytu technologicznego. Pozostałą część, czyli udział własny, przedsiębiorca może sfinansować środkami własnymi lub kredytem inwestycyjnym, spłacanym w ciągu kilku lat.

ING Bank Śląski udziela nie tylko finansowania, ale także wsparcia merytorycznego firmom, które się ubiegają o promesy kredytów technologicznych i dotacje. Doradcy pracują z przedsiębiorcami na każdym etapie projektu, od finansowania badań i prac rozwojowych, na podstawie których powstają nowe technologie, kształtowania montażu finansowego projektów, po udzielanie pomocy przy staraniu się o dotacje.