Polecamy

Dzięki partnerstwu Visa i Western Union globalne płatności staną się szybsze, prostsze i bardziej przejrzyste

Nawiązana współpraca unowocześni i przyspieszy realizację transakcji transgranicznych na świecie.

 

SAN FRANCISCO, KALIFORNIA – 24 czerwca 2019 r. – Visa (NYSE:V) ogłosiła zawarcie strategicznego
porozumienia z Western Union (NYSE:WU), globalnym liderem międzynarodowych walutowych przekazów pieniężnych. Współpraca z Western Union polegać będzie na wdrożeniu Visa Direct, platformy Visa obsługującej w czasie rzeczywistym[1] tzw. push payments. W ten sposób Western Union zamierza skrócić czas i zwiększyć przejrzystość transgranicznych transakcji pieniężnych na całym świecie. Nawiązana współpraca wpisuje się w dążenie Visa do unowocześniania sposobu realizacji płatności w skali globalnej. Po uruchomieniu usługi Visa Direct Western Union będzie mógł oferować swoim klientom szybsze i bardziej transparentne transfery środków na kartę oraz lepsze doświadczenie użytkownika zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy. Western Union i Visa podobnie widzą przyszłość odnośnie kształtu nowoczesnego obiegu pieniądza. Poszerzenie zakresu świadczonej usługi sprawi, że transgraniczne płatności będą realizowane przez Western Union w sposób bardziej niezawodny i wydajny niż kiedykolwiek.

Na całym świecie za pośrednictwem przelewu czy rachunku bankowego przesyłanych jest każdego dnia niemal 80 bilionów dolarów[2]. Obecnie te transakcje są trudniejsze w realizacji niż powinny, ponieważ wykorzystywane do tego celu metody są przestarzałe, wieloetapowe i kosztowne. Powoduje to, że na pieniądze czeka się nawet kilka dni. Dziś 85% wszystkich transakcji wciąż realizowanych jest w gotówce lub innej fizycznej walucie[3]. Cyfryzacja oraz ulepszenie tych rozwiązań to kluczowe elementy strategii Visa i Western Union w obszarze unowocześniania płatności.

„Visa Direct i Western Union wspólnie pracują nad tym, aby firmy i konsumenci w 200 krajach i terytoriach mogli dokonywać płatności transgranicznych w czasie rzeczywistym[4]. I to wszystko w ponad 130 walutach”, powiedział Bill Sheley, Global Head Of Push Payments w Visa. „Wiodący globalny dostawca usług w obszarze przekazów pieniężnych, jakim jest Western Union, wnosi do naszego strategicznego partnerstwa bezkonkurencyjne kompetencje. Z kolei Visa wykorzysta swój globalny zasięg, możliwości w obszarze zarządzania ryzykiem oraz skalę działania. Dzięki połączeniu tych atutów będziemy mogli zaproponować nadawcom i odbiorcom transferów pieniężnych na całym świecie niezwykle wartościową ofertę i wyjątkowe doświadczenia użytkownika”.

„Detaliczna sieć przekazów pieniężnych Western Union jest największą na świecie, a zawarte właśnie porozumienie stanowi ogromny krok naprzód dla naszej sieci umożliwiającej wpłaty bezpośrednio na rachunek. Ten postęp był możliwy dzięki połączeniu najlepszych zdolności, jakie Visa i Western Union mogą zaproponować w obszarze transakcji transgranicznych. W rezultacie powstanie światowej klasy platforma płatnicza”, powiedział Jean Claude Farah, Executive Vice President w Western Union. „Dzięki naszej współpracy klienci zyskają dostęp do szybkiej, przyjaznej dla użytkownika i niezawodnej platformy, która posłuży im do przekazywania środków na miliardy rachunków na całym świecie”.

W 2018 roku Western Union zrealizował ponad 800 milionów transakcji dla klientów indywidualnych i firm. Elementem strategii firmy jest tworzenie innowacyjnych i wygodnych rozwiązań, co zaowocowało rozwijaniem i inwestowaniem w nowe sposoby przesyłania pieniędzy poprzez kanał cyfrowy i mobilny.

Visa postawiła sobie za cel podnoszenie jakości i unowocześnianie płatności transgranicznych. Oprócz nawiązania omawianej współpracy, w zeszłym miesiącu Visa ogłosiła przejęcie kontroli nad Earthport, firmą świadczącą usługi z zakresu płatności transgranicznych. Przejęcie Earthport wpisuje się w szerszą strategię Visa realizowaną w obszarze płatności transgranicznych, która stanowi uzupełnienie usługi Visa Direct oraz innych partnerstw.

Aby uzyskać więcej informacji o Visa Direct zapraszamy do odwiedzenia strony:

https://usa.visa.com/partner-with-us/payment-technology/visa-direct.html.

 

Informacje o Western Union

Western Union Company (NYSE: WU) jest globalnym liderem międzynarodowych przekazów pieniężnych obejmujących także przewalutowanie. Platforma wykorzystująca wszystkie kanały oferowania usług łączy świat cyfrowy i fizyczny, umożliwiając konsumentom i firmom przesyłanie i odbieranie pieniędzy oraz realizowanie płatności w sposób szybki, prosty i niezawodny. Na dzień 31 marca 2019 roku sieć obejmowała ponad 550 000 agentów detalicznych oferujących usługi Western Union, Vigo lub Orlandi Valuta. Są one dostępne w 200 krajach i terytoriach i dają możliwość przesyłania pieniędzy na miliardy rachunków. Dodatkowo, przekazy pieniężne na całym świecie możliwe są za pośrednictwem westernunion.com – w 2018 roku był to najdynamiczniej rozwijający się kanał, który dostępny jest w około 70 krajach oraz na innych terytoriach. Dzięki swojemu globalnemu zasięgowi Western Union pozwala na przesyłanie pieniędzy tam, gdzie są najbardziej potrzebne, łącząc rodziny, przyjaciół i przedsiębiorców, jednocześnie ograniczając zjawisko wykluczenia finansowego i wspierając rozwój gospodarczy. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia strony www.westernunion.com.

Informacje o Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) to światowy lider płatności cyfrowych. Naszą misją jest połączenie całego świata za pośrednictwem najnowocześniejszej, niezawodnej i bezpiecznej sieci płatniczej, wspierając tym samym rozwój ludzi, firm i całej gospodarki. Nasza nowoczesna globalna sieć przetwarzania danych transakcji – VisaNet – umożliwia dokonywanie bezpiecznych i skutecznych płatności na całym świecie i może przetwarzać w ciągu sekundy ponad 65 tys. operacji. Niesłabnący nacisk, jaki firma kładzie na innowacyjność, sprzyja szybkiemu wzrostowi handlu z wykorzystaniem wszelkich urządzeń połączonych z internetem, a także realizacji wizji przyszłości bezgotówkowej – dla każdego i w każdym miejscu. Wraz z ogólnoświatowym procesem przechodzenia z technologii analogowych na cyfrowe, Visa angażuje swoją markę, produkty, specjalistów, sieć i zasięg, by kształtować przyszłość handlu. Więcej informacji znajduje się na stronach www.visaeurope.com i www.visa.pl, na blogu vision.visaeurope.com oraz na Twitterze @VisaNewsEurope i @Visa_PL.

 

[1] Rzeczywista dostępność środków różni się w zależności od instytucji finansowej będącej odbiorcą oraz regionu. Od wydawców uczestniczących w programie Fast Funds Visa wymaga udostępnienia środków posiadaczom kart najpóźniej w przeciągu 30 minut od zatwierdzenia transakcji. Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do skontaktowania się z lokalnym przedstawicielem Visa oraz zapoznania się z Visa Direct Original Credit Transaction Global Implementation Guide.

[2] Accenture Market Sizing, 2017 r., Annual Addressable PV for Real Time Payments, wszystkie rynki

[3] PWC Payments, A Landscape in Motion, 2015 r.

[4] Patrz przypis nr 1