Polecamy

Nest Bank wpisany na listę Agentów Firm Inwestycyjnych prowadzoną przez KNF

Na początku lipca Nest Bank został wpisany na listę Agentów Firm Inwestycyjnych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dzięki temu będzie mógł rozszerzyć swoją ofertę o instrumenty finansowe i produkty maklerskie Firmy Inwestycyjnej IPOPEMA Securities S.A.

Zgodnie z zapowiedziami Nest Bank prowadzi intensywne prace nad rozwojem oferty inwestycyjnej, przy współpracy
z partnerami z rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego. Bank skupia się przede wszystkim na produktach dopasowanych
do potrzeb rodzin i mikrofirm. Obecnie poza produktami ubezpieczeniowymi z wpłatą regularną i jednorazową,
jednostkami uczestnictwa FIO/SFIO czy produktami strukturyzowanymi w ofercie Nest Banku znajdowały się także
produkty emerytalne, takie jak plany systematycznego oszczędzania czy IKE oraz IKZE.
Dzięki nowej funkcji Nest Bank będzie mógł rozszerzyć swoje portfolio. Realizując funkcję Agenta Firmy Inwestycyjnej (AFI), Nest Bank będzie działał jako agent (pośrednik) domu maklerskiego IPOPEMA Securities (zgodnie z zapisami prawa bank może być agentem tylko jednej firmy inwestycyjnej). Taki model działania w zakresie wybranych produktów i usług maklerskich pozwala na rozwijanie kompetencji oraz zasobów po stronie banku, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka i kosztów dostosowania działalności. Prowadzenie przez Bank działalności AFI z biurem maklerskim, nie będącym w jego grupie kapitałowej jest całkowitą nowością na polskim rynku finansowym.  Wpis na listę AFI w praktyce kończy proces wdrażania oferty produktów inwestycyjnych, gdyż pozwoli na zapewnienie kompleksowej i pełnej oferty produktów inwestycyjnych dostępnych na rynku.
 

Jesteśmy przekonani, że doświadczenie i profesjonalizm całego zespołu IPOPEMA Securities S.A.  zagwarantuje naszym klientom najwyższą jakość usług. IPOPEMA współpracuje z wieloma międzynarodowymi firmami doradczymi. Dzięki temu oferuje paletę usług opartą na otwartej architekturze produktowej, której zakres tworzony jest ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i preferencji klientów o zróżnicowanych profilach inwestycyjnych, oczekiwaniach, wiedzy i doświadczeniu. To właśnie z tej palety Nest Bank S.A. będzie dokonywał wyboru produktów i usług oferowanych w placówkach banku – 

Norbert Duczkowski, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeń w Nest Banku

W ramach dzielności AFI bank planuje na start wdrożyć do oferty produkty strukturyzowane znanych i cenionych emitentów oraz publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte.Bank planuje rozpocząć działalność operacyjną Agenta Firmy Inwestycyjnej nie później niż w listopadzie 2019 r.

Szczegółowe informacje i regulamin oferty znajdują się na https://www.nestbank.pl/indywidualny/inwestycje/lokaty-inwestycyjne/stabilne-gniazdo.html  Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.