Polecamy

Nowa struktura organizacyjna UNIQA

  • Adam Łoziak wiceprezesem ds. klienta
  • Daniela Sotirovic członkiem zarządu ds. wsparcia klienta

Rada nadzorcza spółek UNIQA Polska zatwierdziła zmiany w strukturze organizacyjnej przygotowane przez zarząd.

Od lipca zaczęła obowiązywać nowa struktura organizacyjna towarzystw ubezpieczeniowych UNIQA w Polsce. Oznacza ona m.in. nowe zakresy odpowiedzialności członków zarządu.  

- Chcemy mieć w zarządzie odpowiedzialność od początku do końca, tzw. end-to-end. Z tego powodu mamy członków zarządu  odpowiedzialnych za pełen proces pozyskania klienta oraz kompleksowo za obsługę posprzedażową klientów – mówi Jarosław Matusiewicz, prezes spółek UNIQA w Polsce.

Adam Łoziak, z grupą UNIQA związany od 2003 r., pełnił funkcje od dyrektora Departamentu Sekretariat Generalny, przez dyrektora oddziału UNIQA w Warszawie, dyrektora sprzedaży regionu centralnego UNIQA, do stanowiska wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży, które objął w 2010 roku. W nowej strukturze pełni funkcję wiceprezesa ds. klienta. Tym samym odpowiada za analitykę rynku i klienta, ofertę, ocenę ryzyka i sprzedaż.

- Nowa struktura organizacyjna musi uwzględniać naszą specjalizację. Jesteśmy liderem w  ubezpieczaniu spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Znamy tego klienta doskonale. Wiemy, czego potrzebuje, jak się rozwija. Umiemy z nim pracować. Do podobnego modelu współpracy chcemy dojść także w obszarach klienta indywidualnego i korporacyjnego – mówi Adam Łoziak, wiceprezes zarządu ds. klienta.

Daniela Sotirovic, od kilkunastu lat związana z branżą ubezpieczeniową, w UNIQA pracuje od 2007 roku najpierw w UNIQA Serbia, a następnie UNIQA International. W UNIQA Polska pełni funkcję członka zarządu od początku 2018 roku. Obecnie jest członkiem zarządu ds. wsparcia klienta i odpowiada m.in. za cały proces obsługi klienta.

- Chcemy mocniej wejść w buty klienta. Dostarczając jakąkolwiek usługę, nawet w postaci informacji, zamierzamy robić to w sposób wygodny dla klienta. Chcemy, by kontakt klienta z nami był prosty i przyjemny, a nie oznaczał przykrego obowiązku – mówi Daniela Sotirovic. – Będziemy partnerem dla klienta, który jest w kontakcie z nami. 

Jarosław Matusiewicz, od ponad 25 lat związany z branżą ubezpieczeniową, od 2006 roku pracuje w UNIQA Polska, gdzie od 2013 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. likwidacji szkód. W UNIQA International odpowiadał również przez kilka lat za program rozwoju procesów likwidacji szkód. Od 2016 roku był wiceprezesem zarządu polskich spółek UNIQA, a od 2017 roku prezesem zarządu. Aktualnie, w nowej strukturze, odpowiada za tematy związane m.in. z pracownikami, komunikacją i rozwojem biznesu.

Jakub Machnik jest związany z ubezpieczeniami od 1999 roku, a od 2003 roku pracuje w UNIQA. Przed objęciem funkcji w zarządzie spółek UNIQA (2018 r.), był m.in. dyrektorem Departamentu Finansowego. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansów i ryzyka - odpowiada m.in. za finanse, wsparcie biznesu i zakupy, a także zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo.

UNIQA Polska

Spółki UNIQA w Polsce koncentrują się na trzech segmentach. Są to UNIQA dla Ciebie, czyli oferta dla klientów indywidualnych, UNIQA dla Biznesu, czyli ubezpieczenia dla dużych firm oraz UNIQA dla Mieszkalnictwa, czyli polisy dla klientów z sektora mieszkalnictwa. Dla tych trzech segmentów ma kompleksową ofertę ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i życiowych. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Ubezpiecza 70 proc. spółdzielni mieszkaniowych i ponad 40 proc. wspólnot mieszkaniowych. Polisy UNIQA można kupić w około 200 placówkach wyłącznych, jak też w multiagencjach oraz u brokerów. UNIQA uzyskała tytuł Instytucji Roku nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl za rok: 2015, 2016, 2017 i 2018. Pod koniec 2017 r. ubezpieczenie mienia za składką płatną miesięcznie, które dedykowane jest lokatorom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, po raz trzeci uzyskało certyfikat „Dobra Polisa”. Z kolei w 2018 r. ubezpieczenie na życie Beztroskie Dziecko zostało wyróżnione tytułem Rodzinnej Marki Roku. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tys. pracowników i partnerów wyłącznych obsługuje 10,1 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2018 r. Grupa UNIQA zebrała 5,4 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com


Jarosław Matusiewicz

 


Adam Łoziak, wiceprezes UNIQA ds. sprzedaży


Daniela Sotirovic


Jakub Machnik, wiceprezes UNIQA ds. finansów i ryzyka