Polecamy

Zezwolenie na TPP dla Santander Bank Polska

Santander Bank Polska dostał 19 lipca br. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany w Statucie Banku, które, zgodnie z zapisami Dyrektywy PSD2, pozwolą świadczyć bankowi usługę inicjowania płatności oraz usługę dostępu do informacji na rachunku, czyli w praktyce zostać TPP.

- Otwarcie się na świat zewnętrzny jest dla nas niebywałą okazją do nawiązania lub zacieśnienia współpracy z podmiotami z sektora Fintech. Jestem przekonany, że dzięki tej otwartości usprawnimy proces testowania innowacyjnych rozwiązań i w konsekwencji przyspieszymy proces dostarczania ich naszym klientom – mówi Dariusz Paczewski, Innovation Officer odpowiedzialny w Santander Bank Polska za program PSD2.

Bank jako jeden z pierwszych udostępnił środowisko produkcyjne API, które pozwala na pobieranie w bezpieczny dla klientów sposób informacji o rachunkach płatniczych i kartach kredytowych, w tym historii transakcji, inicjalizacji transakcji płatniczej oraz informacji na temat wysokości dostępnych środków. Dostęp do danych rachunków płatniczych będzie wymagał udzielenia zgody przez klienta, którą będzie można cofnąć w dowolnym momencie.

- Zgoda na świadczenie usług jako TPP przybliża nas do zaoferowania naszym klientom otwartej bankowości, w ramach której dostarczymy im nowe narzędzia do codziennego bankowania oraz zarządzania finansami – powiedział Szymon Staśczak, koordynujący wdrożenie PSD2 od strony biznesowej.

Obecnie Bank oczekuje na wpisanie zmian w Statucie do Krajowego Rejestru Sądowego, co pozwoli uruchomić platformę integrującą informacje dla klientów w bankowości internetowej.

Dostęp do API PSD2 jest bezpłatny i nie wymaga interakcji z przedstawicielami banku, cały proces przebiega on-line. Do połączenia z API wymagane są jedynie:

  • poprawny i aktualny certyfikat PSD2, zgodny ze standardem ETSI TS 119 495
  • wywołanie usługi /register - zastosowanie procedury w oparciu o protokół „OAuth 2.0 Dynamic Client Registration” (RFC 7591)

Pełna dokumentacja API, informacje o środowisku testowym oraz opis procesu podłączenia do API, zarówno w piaskownicy (sandbox) jak i na środowisku produkcyjnym, znajdują się pod adresem https://developer.santander.pl/#/sandbox