Polecamy

Nest Bank podnosi oprocentowanie i wprowadza nowe lokaty – na 4 i 5 miesięcy

30 lipca Nest Bank podniósł oprocentowanie dla nowo zakładanych Nest Lokaty Lojalnej i Nest Lokaty Nowe Środki. Bank wprowadza także nowe okresy lokat – na 4 i 5 miesięcy.

Po podniesieniu oprocentowania Nest Lokaty Lojalnej stawki oprocentowania środków w skali roku
wynosić będą (w nawiasach podajemy okresy lokat): 2,25% (3 miesiące), 2,55% (6 miesięcy),
2,85% (12 miesięcy), 2,65% (18 miesięcy) oraz 2,7% (24 miesiące). Nowością w Nest Banku są lokaty
na 4 i 5 miesięcy. W przypadku Nest Lokaty Lojalnej ich oprocentowanie wynosi 2,25% (na 4 miesiące)
oraz 2,35% (na 5 miesięcy).
Z Nest Lokaty Lojalnej może skorzystać zarówno obecny, jak i nowy klient indywidualny. Niezbędne
jest natomiast posiadanie Nest Konta. Aby uzyskać promocyjne oprocentowanie na Nest Lokacie
Lojalnej wystarczy spełniać tylko dwa warunki w trakcie obowiązywania lokaty: zapewniać
comiesięczny wpływ wynagrodzenia na Nest Konto w wysokości min. 1000 zł oraz zaakceptować i
utrzymać zgody marketingowe.
Nest Bank podniósł także oprocentowanie Nest Lokaty Nowe Środki (tabela przedstawia warianty oprocentowania lokaty w skali roku: (kolumna Z RB) przy uwzględnieniu posiadania przez klienta rachunku bankowego („RB”) w Nest Banku i wykorzystania tego rachunku przy założeniu lokaty oraz (kolumna Bez RB) lokat założonych przez klientów nie posiadających RB poprzez wniosek o założenie lokaty dostępny na stronie www.nestbank.pl).


Tabela_Oprocentowanie.JPG
Szczegółowe informacje i regulamin oferty znajdują się na www.nestbank.pl