Polecamy

Kontynuacja wzrostu wolumenów i efektywności działania

W I półroczu 2019 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego osiągnął poziom
795,7 mln zł, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Bank konsekwentnie zwiększał udział w finansowaniu firm,  przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Jednocześnie w wyniku transakcji przeprowadzonej 31 lipca br., bank powiększył grupę kapitałową
kupując 45% akcji
NN Investment Partners TFI.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za I półrocze 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • przychody ogółem wzrosły o 11% do 2 837,5 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 10% do 1 302,2 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 11% do 1 535,3 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 14% do 1 065,9 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 15% do 795,7 mln zł,
 • wskaźnik koszty/przychody wyniósł 45,9% w porównaniu z 46,1% w ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,05% w porównaniu z 15,24% w ub.r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 12,5% w porównaniu z 12,3% w ub.r.

- Wczoraj sfinalizowaliśmy zakup 45% akcji NN Investment Partners TFI. Współpraca z bankiem umożliwi NN Investment Partners TFI dostęp do szerokiej sieci dystrybucji. Natomiast dla banku zaangażowanie kapitałowe pozwali w istotny sposób partycypować we wzroście wartości spółki - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- Za nami kolejne półrocze dalszego konsekwentnego finansowania polskiej gospodarki. Dynamika wzrostu kredytów była wyższa niż w sektorze. W efekcie na koniec czerwca udział w rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł do 6,71%, a w rynku kredytów korporacyjnych do 11,51%. W ujęciu nominalnym wzrost akcji kredytowej wyniósł 15,3 mld zł osiągając poziom 111,5 mld zł - dodał prezes ING Banku Śląskiego.

- W banku widzimy sukcesywny wzrost transakcji w kanałach elektronicznych. Klienci detaliczni wykonali w drugim kwartale br. 105 mln przelewów co oznacza wzrost o 31% w ujęciu rok do roku. W I półroczu 2019 roku klienci detaliczni średnio dziennie wykonali 2,7 mln transakcji kartami (+26% r/r, +268% w stosunku do I połowy 2014 roku). Dynamicznie, o 86% zwiększyliśmy liczbę aktywnych użytkowników BLIKa. Jednocześnie obserwujemy sukcesywny spadek transakcji gotówkowych w naszych oddziałach. W I półroczu klienci detaliczni średnio dziennie wykonali 13,3 tys. transakcji gotówkowych w oddziałach, co oznacza spadek o 18% w porównaniu z tym samym okresem ub.r. i 41-procentowy w stosunku do I połowy 2014 roku – wyjaśnił Brunon Bartkiewicz.

- Transakcje bezgotówkowe wspieramy oferując firmom terminale płatnicze oraz bramkę internetową. Na koniec czerwca liczba zainstalowanych terminali płatniczych wyniosła blisko 18 tys., a liczba sklepów korzystających z naszej bramki internetowej – 801, z czego 192 sklepy oferowały płatności Twisto. Cyfryzacja oferty i procesów przekłada się na sprzedaż w kanałach elektronicznych - poprzez bankowość internetową sprzedaliśmy 77% kredytów gotówkowych klientom indywidualnym. W bankowości korporacyjnej 95% wniosków kredytowych została złożona online - powiedział prezes ING Banku Śląskiego.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I półroczu 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • wzrost wartości kredytów o 16% do 111,5 mld zł,
 • kredyty dla klientów detalicznych - wzrost o 20% do 50 mld zł,
 • kredyty dla klientów korporacyjnych - wzrost o 13% do 61,5 mld zł,
 • wzrost depozytów o 13% do 121,1 mld zł,
 • liczba klientów detalicznych 4,91 mln,
 • liczba klientów korporacyjnych 69 tys.