Polecamy

Citi Handlowy notuje najwyższe kwartalne przychody od trzech lat

W drugim kwartale 2019, Citi Handlowy zanotował najwyższe przychody od 12 kwartałów.
Zgodnie ze strategią przyjętą na początku 2019 roku, motorem wzrostu był biznes klientowski, w szczególności w bankowości instytucjonalnej: dwucyfrowe tempo miały wolumeny walutowe i transakcyjne, akcja kredytowa dla klientów instytucjonalnych wzrosła o 6 proc. r./r.

  •  Całkowite przychody wyniosły 579 mln złotych (+3 proc. r./r. i +8 proc. kw./kw.) a marża operacyjna +7% r./r.  

  •  Wynik prowizyjny drugiego kwartału +10 proc. r./r. i +15 proc. kw./kw., wynik odsetkowy +7 proc. r./r. i +4 proc. kw./kw.

  •  Zysk netto w drugim kwartale wyniósł 133 mln zł, i był pod wpływem wyższych kosztów ryzyka

  •  Koszty pozostawały pod kontrolą: wskaźnik C/I wyniósł 48%
``Wyniki drugiego kwartału 2019 r. pokazują, że nasza strategia przynosi efekty – nasz biznes instytucjonalny się rozwija, umacniamy pozycję lidera w strategicznych obszarach, takich jak FX czy bankowość transakcyjna, pozostajemy bankiem pierwszego wyboru dla klientów globalnych,” powiedział Prezes Zarządu Citi Handlowy Sławomir S. Sikora. ``Sukcesy w zarządzaniu majątkiem naszych klientów przełożyły się na 9-procentowy wzrost depozytów detalicznych i produktów inwestycyjnych.”
W drugim kwartale tego roku Citi Handlowy podpisał znaczące umowy kredytowe na łączną kwotę ponad 1 miliarda złotych, w tym był uczestnikiem jednej z największych transakcji ostatnich lat w Europie Środkowo-Wschodniej, zorganizowanej dla firmy z sektora e-commerce w Polsce.
Pozycję partnera międzynarodowego biznesu oferującego rozwiązania w globalnej skali potwierdza wzrost obrotów walutowych o 20 proc. r./r. i wolumenu przelewów zagranicznych o 13 proc. r./r. Szerokie spektrum rozwiązań finansowania handlu w Polsce i na świecie pozwoliło na 26 proc. wzrost wolumenów r./r. w tym obszarze.
Zysk netto na poziomie 133 milionów złotych obciążony był jednorazowymi odpisami na ekspozycje kredytowe, które dotyczyły kilku klientów z segmentu Bankowości Przedsiębiorstw, stanowiącego 26% portfela klientów korporacyjnych. Pozostałe grupy klientów instytucjonalnych banku charakteryzują się znikomym poziomem ryzyka. Bez jednorazowych odpisów zysk byłby wyższy niż w analogicznym okresie 2018 roku. Warto podkreślić, że koszty ryzyka w Citi Handlowym od dekady kształtują się znacząco poniżej średniej rynkowej.  
Citi Handlowy pozostawał największym depozytariuszem funduszy inwestycyjnych na polskim rynku, gromadząc na koniec czerwca ponad 130 miliardy złotych i nadzorując 91 funduszy inwestycyjnych.
W okresie kwiecień-czerwiec, bank odnotował dynamikę przychodów z bankowości detalicznej na poziomie 9 proc. r./r. Wzrost transakcyjności na kartach kredytowych o 4 proc. r./r. to efekt wdrażania kontekstowych ofert dla klientów i oparcia procesu sprzedaży o kanały cyfrowe. W sierpniu, jako pierwszy w Polsce, Citi Handlowy wdrożył biometrię w procesie aplikowania o kredyt niezabezpieczony, zapewniając klientom unikalny i wygodny dostęp do swoich usług.
W drugim kwartale, Dom Maklerski banku, który od siedmiu lat zwycięża w konkursie Ministerstwa Finansów na pełnienie funkcji dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i ekspertyzę na rynku obligacji, zaoferował profesjonalne wsparcie klientów indywidualnych w inwestowaniu na światowych rynkach. DMBH dodał m.in. usługę doradztwa właśnie na tę klasę aktywów a klienci indywidualni zyskali też możliwość inwestowania online w obligacje zagraniczne za pośrednictwem unikatowej platformy inwestycyjnej.
 
Pełny raport kwartalny Banku jest dostępny pod linkiem