Polecamy

Czym jest biała lista i białe rachunki? Zmiany od 1 września

Ważne zmiany dla podatników odprowadzających podatek od towarów i usług.


Od 1 września br. obowiązuje tzw. biała lista podatników VAT.

Dostęp do listy możliwy jest za pomocą witryny Ministerstwa Finansów znajdującej się pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
Wyszukiwarka umożliwia identyfikację po numerze rachunku, numerze NIP lub REGON a także nazwie danego podmiotu gospodarczego.

Czym jest biała lista?

Biała lista powstała w oparciu o dane dostępne w bazie danych Krajowej Administracji Skarbowej.
Lista obejmuje zarówno podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT jak również podmioty wykreślone z obowiązku płatności VAT i nie podlegające obowiązkom podatkowym.


Czym są białe rachunki?

Najważniejszym zasobem listy jest lista wyznaczonych rachunków rozliczeniowych tzw. białych rachunków. W ewidencji tej uwzględnione są wyłącznie rachunki otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ewidencja nie uwzględnia posiadanych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Do czego służy lista?

Przede wszystkim, dokonywanie płatności na rachunki nie znajdujące się na białej liście może grozić sankcjami. Każda wpłata powyżej 15.000 PLN spowoduje, iż płatności tej nie będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Należy w tym przypadku, przed każdorazową zapłatą, zweryfikować beneficjenta płatności w wyszukiwarce. Po podaniu numeru NIP lub REGON podmiotu uzyskamy listę wykazanych rachunków. W podanych rachunkach powinien być uwzględniony rachunek na który dokonujemy płatność.

 

Finansovo.pl