Polecamy

Faktoring pełny w Faktorii

Faktoria, spółka Nest Banku działająca na polskim rynku od roku, wprowadza właśnie faktoring w ofercie pełnej
(bez regresu). Jej działalność skupia się na udzielaniu tego rodzaju finansowania dla mikroprzedsiębiorców.
Oferta sukcesywnie rozwijana jest wspólnie z klientami poprzez warsztaty, których klienci są uczestnikami.
Ich wspólnym, nowym produktem jest Finansowanie sprzedaży z przejęciem ryzyka, a więc rodzaj faktoringu,
w którym to finansujący przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużników.


- Przedsiębiorcy, którzy sprzedają na termin płatności, udzielają tym samym kredytu swoim odbiorcom. Zachowują się jak bank. W odróżnieniu od banku, nie mają jednak kompetencji do oceny zdolności płatniczej odbiorcy i również nie są w stanie przeprowadzić skutecznej windykacji. Poprzez to nie zabezpieczają ryzyka braku płatności, wystawiając swój biznes na ryzyko utraty płynności finansowej, a ta z kolei może prowadzić do upadłości – tłumaczy Michał Należyty , Członek Zarządu Faktorii.

Faktoria określa poziom zaliczki na poziomie 90% wartości faktury, akceptowalny termin płatności to nawet 120 dni.
Firma sama dokonuje analizy potencjalnych odbiorców, a w przypadku problemów z regulowaniem płatności - przejmuje działania monitorujące i windykacyjne.

Finansovo.pl