Polecamy

Dyrektywa PSD2 - czym jest?

W dniu wczorajszym (14 września 2019 roku) zaczęła obowiązywać dyrektywa PSD2.


Czym jest i jakie zmiany wnosi?

Dyrektywa PSD2 (ang. Payment Services Directive) jest drugą unijną dyrektywą dotyczącą płatności.
W dużym skrócie jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa klientów banku a także zapobieganie nadużyciom
w przypadku transakcji bezgotówkowych.
Ale dyrektywa wprowadza także innowacyjny projekt otwartej bankowości. Dzięki jej wdrożeniu możliwa będzie integracja systemu bankowości z systemami innych banków
a także systemami dostawców zewnętrznych.

Dyrektywa obowiązuje we wszystkich państwach obszaru EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
- krajów UE, ale także m.in. Islandii i Norwegii.


3 najważniejsze zmiany jakie wprowadza PSD2 to:

1/ Silnie uwierzytelnianie

Zmiana dotyczy sposobu uwierzytelniania w banku. Wprowadza silne, podwójne uwierzytelnianie podczas logowania do bankowości.
Dotychczasowe logowanie za pomocą loginu i hasło zastępowane jest poprzez logowanie trzyelementowe, najczęściej poprzez wykorzystanie kodu sms który wysyłany jest na telefon logującego.
Dyrektywa definiuje za pomocą jakich czynników ma zostać zweryfikowana tożsamość logującego. Poza autoryzacją w formie hasła SMS wykorzystywane mogą być również czytniki biometryczne.
Użytkownik musi zostać potwierdzony poprzez dwa z trzech elementów (niezależnych od siebie!) które przypisane są wyłącznie logującemu użytkownikowi:

- indywidualna wiedza (element p. hasło który zna wyłącznie logujący),
- indywidualna cecha użytkownika (na przykład cechy biometryczne - odcisk palca, tęczówka oka które weryfikowane są przez systemu biometryczne),
- posiadanie danego elementu (na przykład telefonu komórkowego logującego, na który wysyłany jest kod sms w celu potwierdzenia tożsamości).

2/ Limity przy płatnościach bezgotówkowych

Zmienione zostaną limity obowiązujące dotychczas, dotyczące możliwości dokonania transakcji bezgotówkowej bez podania kodu PIN.
Dotychczasowy limit 50 PLN powyżej którego konieczna jest autoryzacja kodem PIN zostaje zniesiony.
Bank będzie miał do wyboru wprowadzenie jednego z dwóch rozwiązań:

- konieczność autoryzacji PINem co piątej transakcji bezgotówkowej
- konieczność autoryzacji PINem w przypadku gdy łączna wartość transakcji bezgotówkowych przekroczy równowartość 150 EUR

3/ Otwarta bankowość

Otwarta bankowość jest zupełnie nowym standardem na polskim rynku finansowym.
Dyrektywa PSD2 nakazuje w niej bankom uzyskanie możliwości w rachunki i finanse innym podmiotom zewnętrznym TPP (Third Party Provider).
Możliwa będzie więc integracja systemu bankowości integracji jednego banku z systemami innych banków a także aplikacjami od zewnętrznych dostawców usług finansowych.

Finansovo.pl