Polecamy

BNP Paribas z trwałym nośnikiem od KIR. Bank postawił na blockchain

Bank BNP Paribas wprowadził system elektronicznej komunikacji z klientami spełniający wymogi trwałego nośnika. Autentyczność i aktualność dokumentów będzie potwierdzana unikalnym kodem Hash, udostępnianym przez bank dzięki zastosowaniu technologii blockchain. Rozwiązanie zostało opracowane przez KIR we współpracy z IBM oraz Accenture.

Klienci BNP Paribas mają dostęp do elektronicznych wersji dokumentów publicznych,
takich jak regulaminy czy tabele opłat i prowizji, zgodnie z wymogami trwałego nośnika,
z wykorzystaniem technologii rejestrów rozproszonych. Dokumenty przechowywane są w
systemie bankowości elektronicznej oraz w zewnętrznym archiwum KIR, dzięki czemu klienci
będą mieli dostęp do nich także po zakończeniu swoich relacji z bankiem.Weryfikacji
niezmienności dokumentów, klienci banku mogą dokonać na stronach internetowych zarówno
KIR, jak i BNP Paribas. Natomiast ich autentyczność można sprawdzić korzystając z
unikalnego identyfikatora noszącego nazwę Hash, który jest kombinacją kilkudziesięciu cyfr i liter.
Hash  gwarantuje, że nie wprowadzono zmian w pliku przechowywanym we współdzielonej bazie danych.

Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie oparte o prywatną sieć blockchain w technologii Hyperledger Fabric, wychodząc z założenia, że w wyścigu technologicznym nie ma miejsca na rozwiązania pośrednie. Jako Bank zmieniającego się świata, chcemy inwestować w przełomowe technologie i uprzedzać trendy zamiast na nie reagować. Jednocześnie mamy przekonanie, że wybrana technologia zapewnia naszym klientom pełne bezpieczeństwo i wygodę – tłumaczy Paweł Jaskulski, Menedżer Produktu ds. Analizy Biznesowej i Procesów w Banku BNP Paribas.

– BNP Paribas należy do bankowej awangardy instytucji mogących pochwalić się produkcyjnym wdrożeniem technologii blockchain. Dostarczane przez KIR rozwiązanie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i transparentności, a zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na pełną zgodność z regulacjami i zwiększenie komfortu klientów korzystających z usług bankowych - mówi Robert Trętowski, wiceprezes Zarządu KIR.

Przekazywanie istotnych informacji i dokumentów za pomocą trwałego nośnika jest wymogiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK za trwały nośnik uznaje rozwiązanie, które daje klientowi pewność, że dokument nie był i nie będzie edytowany, a także pozwala na dostęp do niego nawet po wygaśnięciu umowy z bankiem. Taka definicja wyklucza np. korespondencję w formie e-maila oraz wysyłanie wiadomości poprzez systemy bankowości elektronicznej.