Polecamy

Santander Bank Polska zaoferuje nowy wymiar wsparcia handlu międzynarodowego w ramach Trade Club Alliance

Bank Santander w ramach Trade Club Alliance – wspólnego projektu 14 różnych światowych banków, zainaugurował stworzenie nowej cyfrowej platformy wspierającej przedsiębiorstwa prowadzące handel zagraniczny. Do 2022 r.
platforma obejmie ponad 90% globalnych korytarzy handlowych i będzie wspierać działalność ponad miliona firm na całym świecie. Jako pierwsi w Polsce dostęp do rozwiązań i wydarzeń Trade Club Alliance zyskają klienci Santander Bank Polska.

1 października br. w Londynie, przedstawiciele banków należących do Trade Club Alliance zainaugurowali uruchomienie nowej i jedynej w swoim rodzaju platformy cyfrowej, która pomoże przedsiębiorstwom skutecznie rozwijać handel w skali globalnej. Dzięki przynależności Santander Bank Polska do Grupy Santander, będącej jednym z sygnatariuszy projektu, dostęp do jej unikalnych funkcjonalności zyskają także polscy przedsiębiorcy. Platforma Trade Alliance Club będzie rozszerzeniem dla dotychczasowych narzędzi oferowanych przez Santander Bank Polska pod szyldem Santander Trade, oferujących m.in. dostęp do informacji, raportów i analiz na temat rynków oraz bazy wiarygodnych kontaktów i partnerów.

Globalne wsparcie

Inicjatywa połączenia sił z innymi bankami we wspieraniu handlu międzynarodowego została zapoczątkowana przez Grupę Santander w 2015 r. Jej początkowym celem było kojarzenie przedsiębiorstw z Europy z partnerami biznesowymi z Ameryki Łacińskiej. Projekt ten spotkał się ogromnym zainteresowaniem. Był z sukcesem rozwijany na innych kontynentach, również z udziałem banków nie będących w Grupie Santander, stając się fundamentem do stworzenia Trade Club Alliance.

- Inauguracja działalności Trade Club Alliance to początek nowych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami i ich bankami, które nie będą już tylko zwykłymi dostawcami usług finansowych, ale staną się strategicznymi partnerami biznesowymi, pomagającymi firmom odnaleźć się w labiryntach handlu międzynarodowego. Ta przełomowa platforma handlowa zacieśni istniejące więzy i zrewolucjonizuje dotychczasowe strategie poszukiwania szans biznesowych na nowych rynkach – powiedział Jon Barañano, Przewodniczący Trade Club Alliance.

Banki należące do klubu są obecne na najważniejszych i najszybciej rosnących rynkach świata – w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Azji Południowo-Wschodniej. W tym gronie oprócz Banco Santander znajdują się: Abu Dhabi Commercial Bank, Attiijariwafa Group, Banco BPM, Royal Bank of Canada, CIMB, Grupa Crédit Agricole, Eurobank, Grupa KBC, Industrial Bank of Korea, MUFG, Grupa Nordea, Siam Commercial Bank oraz Standard Bank.

Biznes bez granic

Innowacyjna platforma cyfrowa, uruchomiona w ramach Trade Club Alliance, zapewni przedsiębiorcom zarówno z sektora MŚP, jak i korporacjom dostęp do szerokich zasobów wiedzy, narzędzi i usług związanych z handlem międzynarodowym oraz umożliwi nawiązanie współpracy z wiarygodnymi partnerami na nowych rynkach. Rozwiązania technologiczne w ramach platformy uzupełnione są bogatym doświadczeniem wniesionym przez każdego z członków inicjatywy. Banki będące partnerami Trade Alliance Club obsługują aktualnie ponad 65% globalnych korytarzy handlowych i reprezentują ekskluzywną społeczność podmiotów biznesowych, których liczba ma według przewidywań wzrosnąć do 1 mln w ciągu nadchodzących kilku lat. Unikalna wartość Trade Club Alliance polega na połączeniu potencjału technologicznego z globalnym zasięgiem i wiarygodnymi relacjami opartymi na zaufaniu.

Platforma Trade Club Alliance pomoże zidentyfikować firmy, które chcą sprzedawać określone towary za granicą i zapewni informacje na temat przepisów i taryf celnych obowiązujących w poszczególnych krajach. Użytkownicy uzyskają dostęp do danych dotyczących ponad 180 rynków na całym świecie, z uwzględnieniem analiz walutowych, trendów rynkowych i wymogów spedycyjnych. Platforma będzie dostępna dla wiarygodnych i rzetelnych przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i będzie obejmować wszystkie sektory, w tym branżę rolną, przemysł maszynowy, tekstylny, chemiczny, drzewny oraz branżę tworzyw sztucznych i metalurgiczną. Każdy bank należący do inicjatywy będzie odpowiedzialny za weryfikację firm ubiegających się o członkostwo i będzie nadzorować proces ich przyjmowania, a także aktywnie identyfikować szanse biznesowe oraz koordynować organizację misji handlowych.

Każdy użytkownik Trade Club Alliance otrzyma możliwość stworzenia swojej “wizytówki”, na której może przedstawić szczegóły swojej oferty biznesowej i branży oraz zakładane cele. Obok platformy cyfrowej zapewniającej dostęp do informacji o rynkach, przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać poradę w kwestii produktów finansowych spełniających ich potrzeby od każdego z banków należących do klubu.

- Wsparcie handlu zagranicznego i międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw od lat jest jednym z najważniejszych obszarów w naszej bankowości dla firm i korporacji. Dzięki przynależności do międzynarodowej Grupy Santander, jesteśmy w awangardzie banków, które oferują przedsiębiorcom najlepsze rozwiązania finansowe, jaki i kompleksowe wsparcie na innych płaszczyznach biznesowych. Chcemy zapewniać naszym klientom unikalną wartość dodaną do naszych usług. W tym celu wciąż rozwijamy naszą ofertę wsparcia przedsiębiorców. Przystąpienie i udostępnienie funkcjonalności i platformy Trade Club Alliance jest kolejnym krokiem w tym kierunku – podkreśla Robert Fedorowicz, Community Manager w Santander Bank Polska.

Najważniejsze korzyści oferowane przez platformę Trade Club Alliance:

  • Nowoczesna technologia: platforma wykorzystuje technologie machine learning i rozwiązania oparte na chmurach obliczeniowych, łącząc je z najbardziej zaawansowanymi kompetencjami w zakresie serwisów społecznościowych, kompleksowymi zasobami informacji i danych oraz doradztwem z zakresu bankowości korporacyjnej;
  • Wydajność: platforma umożliwia przyspieszenie wymiany towarów i usług poprzez identyfikowanie optymalnych szans na współpracę biznesową i uproszczenie samego procesu transakcyjnego;
  • Wsparcie lokalne: banki należące do inicjatywy powołały specjalne zespoły Ekspertów ds. Wsparcia Lokalnego, które będą doradzać przedsiębiorcom na wszystkich etapach działalności eksportowej i importowej oraz oferować alternatywne rozwiązania finansowe;
  • Analiza rynku: 25 000 raportów rynkowych ze 186 krajów świata;
  • Partnerzy handlowi: 2 000 katalogów przedsiębiorców ze 150 krajów świata, 40 000 imprez targowych i 1 000 000 międzynarodowych przetargów;
  • Zarządzanie spedycją: bazy danych z ponad 120 krajów świata;
  • Analizy walutowe: kursy wymiany dla 147 walut oraz comiesięczne i cotygodniowe raporty;
  • Zakładanie firm za granicą: informacje dotyczące 182 państw liczące ponad 2 500 stron.

Więcej niż bank

Poza funkcjonalnościami Trade Club Alliance i Santander Trade, w ramach wsparcia ekspansji zagranicznej i globalnych ambicji firm, Santander Bank Polska  oferuje swoim klientom również pomoc International Desk – specjalnego zespołu lokalnych doradców, którzy pomagają rozpocząć i prowadzić firmie działalność na docelowym nowym rynku. Od wielu lat bank prowadzi również Program Rozwoju Eksportu (PRE), który umożliwia przedsiębiorcom zdobycie praktycznych informacji od ekspertów i nawiązanie nowych kontaktów biznesowych podczas organizowanych w ramach PRE konferencji, warsztatów oraz misji zagranicznych i spotkań B2B. W ramach swojej strategii sektorowej bank oferuje także dodatkowe wsparcie w postaci cyklicznych analiz i raportów poświęconych wybranym branżom.