Polecamy

Ponad 100 tys. klientów otrzymało pomoc

 • 459,8 mln zł wypłaciła klientom UNIQA w Polsce w pierwszej połowie 2019 roku
 • Pomogła ponad 100 tys. klientom posiadającym ubezpieczenia
 • Wprowadziła rozwiązania wygodne dla klientów, jak płatność składki w 12 ratach czy samoodnawiające się polisy mieszkaniowe
 • Wdrożyła sporo ułatwień w procesie likwidacji szkód
 • Zebrała więcej składki w segmencie UNIQA dla Mieszkalnictwa

 

W pierwszym półroczu 2019 r. klienci UNIQA otrzymali prawie 460 mln zł z tytułu ubezpieczeń. Towarzystwo pomogło 82,3 tys. klientów posiadającym ubezpieczenia majątkowe i wydało prawie 20 tys. decyzji dotyczących świadczeń życiowych. Spółki ubezpieczeniowe UNIQA w Polsce miały 25,5 mln zł zysku brutto na koniec czerwca 2019 r. (według międzynarodowych standardów rachunkowości). Rosły w segmencie klientów z sektora mieszkalnictwa (UNIQA dla Mieszkalnictwa). Łącznie zebrana składka wyniosła 658,6 mln zł, wobec 709 mln zł rok wcześniej.

O 6,2 proc. wzrósł segment UNIQA dla Mieszkalnictwa w pierwszej połowie roku. Rozwijał się zarówno portfel ubezpieczeń dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jak i ubezpieczeń mieszkań kierowanych do mieszkańców spółdzielni. Łączny przypis w tym segmencie wyniósł 146,8 mln zł (wzrost o 6,2 proc., z 138,2 mln zł). W pozostałych dwóch segmentach: UNIQA dla Ciebie (klienci indywidualni) i UNIQA dla Biznesu (klienci biznesowi) przypis składki wyniósł odpowiednio 241,1 mln zł (spadek o 14 proc.) i 270,7 mln zł (spadek o 6 proc.). Łączny przypis składki UNIQA Polska wyniósł 658,6 mln zł, wobec 709 mln zł rok wcześniej (spadek o 7 proc.). Przyczynił się do niego spadek sprzedaży w ubezpieczeniach komunikacyjnych (o 15,6 proc.) zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

- Ograniczamy udział ubezpieczeń komunikacyjnych w naszym portfelu, stawiamy na wzrost w rentownych liniach biznesu. To jest nasz podstawowy cel. Nie interesuje nas zdobywanie portfela za wszelką cenę – mówi Adam Łoziak, wiceprezes ds. klienta UNIQA Polska.

2019IQ przypis i odszkodowania

W pierwszym półroczu 2019 r. klienci UNIQA otrzymali prawie 460 mln zł z tytułu ubezpieczeń. Towarzystwo pomogło 82,3 tys. klientom posiadającym ubezpieczenia majątkowe i wydało prawie 20 tys. decyzji dotyczących świadczeń życiowych.

- Proste świadczenia życiowe obsługujemy średnio w 2 dni. Stale poprawiamy posprzedażową obsługę klientów. Przebudowaliśmy formularz zgłoszeń szkód na stronie www, żeby były przyjazne dla klienta. Od tego roku wykorzystujemy notatki policyjne, które przyspieszają likwidację szkód osobowych. Wysyłamy cykliczną informację o statusie szkody do klienta via e-mail lub SMS. I badamy satysfakcję klientów na każdym etapie postępowania likwidacyjnego - po zgłoszeniu, po oględzinach, po wydanej decyzji. I już czekają kolejne usprawnienia dla klientów – mówi Daniela Sotirovic, członek zarządu ds. wsparcia klienta UNIQA Polska.

2019IQ odszkodowania

Wśród nowości produktowych UNIQA wdrożyła w czerwcu umowy samoodnawialne w ubezpieczeniu domu lub mieszkania Twój Dom Plus. Rozwiązanie sprawia, że ani klient, ani agent nie muszą pamiętać o wznowieniu umowy. To UNIQA informuje klienta, kiedy nadejdzie czas opłacenia kolejnej składki. Dodatkowo, na życzenie klienta, poinformuje bank klienta o dokonaniu cesji. Towarzystwo wprowadziło również wygodną formę płatności dla klienta za ubezpieczenia komunikacyjne - to możliwość rozłożenia płatności za ubezpieczenia komunikacyjne na 12 rat, uzupełniająca dostępną dotychczas płatność jednorazową lub w 2 i 4 ratach.
Spółki ubezpieczeniowe UNIQA w Polsce wypracowały 25,5 mln zł zysku brutto na koniec czerwca 2019 r., wobec 31,9 mln zł przed rokiem (według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, MSSF). Wynik netto wyniósł 20,2 mln zł, wobec 25,5 mln zł na koniec I półrocza 2018 roku.

- Wpływ na wynik ma spółka majątkowa, która osiągnęła niższy zysk. To efekt niższego poziomu dochodów z lokat, związanego z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych. Cieszy nas wzrost sprzedaży rentownych ubezpieczeń majątkowych przy wciąż poprawiającej się rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych. To pozwoliło na uzyskanie w I półroczu 2019 roku zysku technicznego w kwocie 21,5 mln zł. Oznacza to wzrost o 4,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – komentuje Jakub Machnik, wiceprezes ds. finansów i ryzyka UNIQA Polska.

2019IQ przypis i zysk

Wyniki finansowe w rozbiciu na spółki UNIQA działające w Polsce:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

 •  607,9 mln zł składki, o 6,3% mniej niż rok wcześniej (648,8 mln zł)
 • 347,6 mln zł wyniosły wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto
 • 59,2 proc. sięgnęła szkodowość brutto i była niższa od zanotowanej rok wcześniej (62,4 proc.)
 • 21,5 mln zł zysku technicznego (wzrost o 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego)
 • 22,9 mln zł zysku brutto, o 22,3% mniej od wyniku uzyskanego rok wcześniej (29,5 mln zł) – wg MSSF
 • 18,2 mln zł zysku netto wobec 23,6 mln zł osiągniętych rok wcześniej (zmniejszenie o 22,9%) – wg MSSF
 • 175,9 proc. wypłacalności SCR


UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

 • 50,7 mln zł składki, wobec 60,2 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku
 • 112,1 mln zł to wysokość wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto
 • 2,7 mln zł zysku technicznego (spadek o 5,3%)
 • 2,6 mln zł zysku brutto, co oznacza poprawę w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 roku o 0,1 mln zł – wg MSSF
 • 2,0 mln zł zysku netto, więcej o 0,1 mln zł od ubiegłorocznego – wg MSSF
 • 316,0 proc. wypłacalności SCR