Polecamy

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

W 2019 roku weszła w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Nie tylko wdroży ona dyrektywę unijną, ale przede wszystkim doprowadzi do podłączenia polskiego sektora do europejskiego systemu prowadzonego na platformie OpenPEPPOL. Należy zauważyć, że sama elektronizacja fakturowania stanowi odrębny proces od elektronizacji procedury udzielenia zamówienia publicznego.

 – Korzyści z wprowadzenia ustawy znacznie wykraczają poza same zamówienia publiczne – powiedział serwisowi eNewsroom Grzegorz Lang, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich – Wdrożenie elektronicznego fakturowania i przyjęcie ogólnopolskiego systemu na początku obejmie sektor zamówień publicznych, a docelowo także obrót pomiędzy przedsiębiorcami prywatnymi. Takie rozwiązanie pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów administracyjnych i usprawnienie przekazywania dokumentów. W kontaktach z sektorem publicznym przyczyni się do skrócenia terminów płatności. Oznacza to złagodzenie dotkliwych dla wielu firm zatorów płatniczych – dodał Lang.

Materiał video można pobrać bezpłatnie na portalu enewsroom.pl. Pobierz video