Polecamy

Bank BNP Paribas ujednolici systemy informatyczne

W drugi weekend listopada (9-11.11) 2019 r. Bank BNP Paribas przeprowadzi
ostatni etap przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska.
Proces ten będzie polegał na przeniesieniu obsługi wszystkich dotychczasowych produktów i usług, prowadzonych w systemach bankowości internetowej: Online, Online Biznes, Dealer, Broker oraz aplikacji mobilnych: Mobilny Portfel, Mobilny Broker i Mobile Biznes do docelowych systemów bankowości internetowej i aplikacji mobilnych Banku BNP Paribas. Dzięki wprowadzonym zmianom Bank uprości i całkowicie ujednolici obsługę wszystkich klientów oraz zapewni nie tylko efektywniejsze, ale i bezpieczniejsze funkcjonowanie systemów bankowych.

 Numery rachunków bankowych pozostają bez zmian, a karty płatnicze nadal będą
aktywne (zgodnie z datą ważności). Na czas niezbędnych prac technicznych
ograniczony będzie dostęp do niektórych usług, w szczególności bankowości
internetowej. Transakcje kartami płatniczymi – zarówno płatności w sklepach, jak i
wypłaty z bankomatów – będą obsługiwane na bieżąco.

Ważne informacje dla klientów:

 • Oddziały banku - w piątek 8 listopada br. placówki Banku będą zamknięte od godz. 13.00.
 • Ostatnia sesja płatnicza Elixir będzie realizowana następująco: sesja przychodząca do godz. 18.00, natomiast sesja wychodząca do godz. 15.00.
 • Od piątku 8 listopada od godz. 15.00 nie będzie możliwości zalogowania do systemów  Online, Online Biznes, Dealer, Broker, aplikacji mobilnych: Mobilny Portfel i Mobilny Broker Mobile Biznes.
 • Od piątku 8 listopada od godz. 22.00 nie będzie możliwości zalogowania do systemów GOonline, Pl@net i aplikacji mobilnej Gomobile, Biznes Pl@net oraz BGŻ Optima.
 • Nie będzie można realizować płatności internetowych w powyższych systemach.
 • Płatności bezgotówkowe kartami płatniczymi będą w pełni dostępne.
 • Transakcje BLIK i Pay-by-link nie będą dostępne od piątku 8 listopada od momentu wyłączenia systemów elektronicznych (od godz. 15.00) dla klientów dawnego Raiffeisen Bank Polska i od 22.00 dla obecnych klientów Banku BNP Paribas.
 • Transakcje internetowe poza systemami Online, Dealer, Broker, Pl@net, GOonline, aplikacji mobilnych: Mobilny Portfel, Mobilny Broker i GOmobile dokonywane kartami Banku będą realizowane jak na co dzień.
 • Podczas długiego weekendu migracyjnego nie będzie możliwości dodania / usunięcia karty płatniczej do usługi Apple Pay, Google Pay, transakcje realizowane z wykorzystaniem tych usług będą realizowane normalnie.
 • Ograniczona zostanie funkcjonalność infolinii - klient nie zrealizuje operacji na rachunku, ale możliwe będzie zablokowanie karty i uzyskanie informacji o ofercie.
 • Podczas długiego weekendu nie będzie możliwości sprawdzenia w bankomatach salda dostępnego na rachunku lub karcie.

Klienci w celu uzyskania szczegółowych informacji mogą skorzystać centrum telefonicznego, dostępnego pod numerem 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (dla połączeń z zagranicy) – koszt połączenia wg stawek operatora.

Co zmieni się dla klientów Banku?

Zmiany dotyczą głównie klientów dawnego Raiffeisen Bank Polska, którego działalność podstawowa została przejęta przez Bank BNP Paribas w ubiegłym roku. Klienci ci od 12 listopada br. zaczną korzystać ze wspólnego dla wszystkich systemu bankowości elektronicznej GOonline. Ponadto, numery rachunków bankowych pozostają bez zmian, a karty płatnicze pozostaną aktywne (zgodnie z datą ważności na karcie). Szczegóły dotyczące kluczowych informacji na temat połączenia operacyjnego klienci znajdą na stronie Banku pod linkiem https://www.bnpparibas.pl/info-migracja/klient-indywidualny

Poniżej lista najważniejszych zmian:

 • Bankowość internetowa – dotychczasowy system bankowości internetowej Online zostanie zastąpiony nowoczesnym systemem GOonline, dostępnym pod adresem (https://goonline.bnpparibas.pl/#!/login). Przy pierwszym logowaniu do nowego systemu, nie będzie możliwości skorzystania z mechanizmów zapamiętujących w przeglądarce, login należy wpisać ręcznie. Korzystanie z funkcji zapamiętywania loginów, identyfikatorów i haseł przez przeglądarki jest niebezpieczne i nierekomendowane przez Bank. Może to grozić przejęciem danych służących do logowania do kont klientów.
 • Hasła do logowania do systemu bankowości internetowej. Klienci zostaną poproszeni o zmianę hasła przy pierwszym logowaniu do nowego systemu.
 • W przypadku niewielkiej grupy klientów zmienią się loginy (identyfikatory do logowania). Klienci ci otrzymają oddzielnie informację dotyczącą konieczności zmiany loginu.
 • Bankowość mobilna – dotychczasową aplikację mobilną Mobilny Portfel od 12 listopada br. zastąpi aplikacja GOmobile. Aplikacja Mobilny Portfel zostanie wyłączona, a klienci będą musieli zainstalować sobie aplikację GOmobile.
 • Zmienią się opłaty i prowizje związane z wykonywaniem umów, zgodnie z informacjami przesłanymi do klientów w odrębnej korespondencji.
 • KOD BIC / SWIFT – od 12 listopada należy podawać nowy kod dla transakcji walutowych i zagranicznych: PPABPLPKXXX. 

Bez zmian numery rachunków, karty płatnicze, numery telefonów

Wszystkie numery rachunków bankowych pozostają bez zmian. Karty płatnicze zachowują ważność, a do autoryzacji transakcji będą służyć te same kody PIN. Wyciągi będą wysyłane tak, jak dotychczas. Historia wyciągów osób korzystających wcześniej z bankowości internetowej Online z ostatnich 24 miesięcy zostanie przeniesiona do systemu bankowości GOonline. Bez zmian pozostają również numery infolinii (801 321 123 lub + 48 22 134 00 00, + 48 500 990 500 – dla połączeń komórkowych) – koszt połączenia wg taryfy operatora. 

BiznesPl@net w miejsce Online Biznes

Zmiany dotyczą również klientów biznesowych, przedsiębiorstw i korporacji, korzystających do tej pory z systemu bankowości internetowej Online Biznes. Użytkownicy tego systemu 12 listopada br. zostaną przeniesieni do systemu bankowości internetowej BiznesPl@net, dostępnego pod adresem www.bnpparibas.pl wraz z ich dotychczasowymi uprawnieniami i nadanymi dostępami. Pierwsze logowanie w BiznesPl@net odbędzie się przy pomocy identyfikatora używanego dotychczas w Online Biznes i z zastosowaniem reguł silnego uwierzytelnienia. Szczegółowe informacje na temat wybranego sposobu logowania klienci znajdą na stronie Banku pod linkiem https://www.bnpparibas.pl/info-migracja/klient-biznesowy

GOmobile Biznes w miejsce Mobile Biznes

Aplikacja mobilna Mobile Biznes zostanie wyłączona w dniu 9 listopada 2019 r. Niezbędne będzie pobranie nowej aplikacji GOmobile Biznes ze sklepu Google Play/Apple Store, instalacja, a następnie aktywacja aplikacji w systemie BiznesPl@net. 

Wcześniejszy przelew do ZUS

Z uwagi na ograniczenie pracy oddziałów i bankowości elektronicznej, rekomendujemy, by zlecenia przelewów do ZUS dokonać odpowiednio wcześniej, najlepiej do 8 listopada. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Ujednolicenie systemów bankowych zapewni nie tylko efektywniejsze, ale i ich bezpieczniejsze funkcjonowanie. Bank BNP Paribas zwraca szczególną uwagę, by jak zawsze, zachować ostrożność i nie reagować np. na e-maile czy SMS-y, zachęcające m.in. do podawania danych logowania do systemów bankowych. Bank nigdy nie wysyła do klientów korespondencji elektronicznej, w której prosi o podanie danych potrzebnych do logowania czy przekazywania haseł autoryzacyjnych do transakcji.