Polecamy

ING doceniony przez UN Global Compact Network Poland

ING Bank Śląski został doceniony przez UN Global Compact Network Poland, polskie biuro Inicjatywy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, za wkład w promocję oraz wdrażanie założeń „Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” oraz realizacji Celów ONZ.

 

Podczas uroczystej gali UN Day, ING Bank Śląski otrzymał wyróżnienie jako członek UN Global Compact za udział w Programach „Standard Etyki w Polsce” oraz “Zrównoważone miasta” oraz za poparcie, przyjęcie i stosowanie zasad odnoszących się do przestrzegania standardów pracy oraz ochrony środowiska.

ING Bank Śląski jest zaangażowany w działania w ramach Programu „Standard Etyki w Polsce”, którego celem jest wdrażanie Wytycznych ONZ, zasad etycznego prowadzenia biznesu z uwzględnieniem i poszanowaniem praw człowieka i tym samym zwiększeniem liczby firm na rynku, które posiadają programy etyczne. 

Bank jest jednocześnie Partnerem Programu “Zrównoważone miasta”, w którym wraz z innymi podmiotami współpracuje przy tworzeniu i rozwijaniu efektywnych narzędzi edukacji i poszerzania świadomości w zakresie ochrony klimatu, a także wskazuje właściwy kierunek zrównoważonego rozwoju i standardów w dziedzinie ochrony środowiska i rozwijania innowacyjnych, przyjaznych środowisku rozwiązań.

 

Global Compact Network Poland to polskie biuro Inicjatywy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych odpowiedzialne za wdrażanie „Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” oraz realizację Celów ONZ. UN Global Compact Network Poland jest forum współpracy z instytucjami pozarządowymi i biznesem, a jego członkom przyświeca troska o prawa człowieka, ochronę środowiska oraz rozwój gospodarczo-społeczny, który służy wszystkim.