Polecamy

ING utrzymuje wysoką dynamikę finansowania gospodarki

W ciągu trzech kwartałów 2019 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 1 208,4 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Minione trzy kwartały to okres dalszego umocnienia udziału banku w rynku kredytowym. ING kontynuuje proces cyfryzacji, której efektem jest dalszy wzrost transakcji elektronicznych wykonanych przez klientów banku.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

-          przychody ogółem wzrosły o 11% do 4 309,6 mln zł,

-          koszty ogółem wzrosły o 8% do 1 906,6 mln zł,

-          wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 14% do 2 403 mln zł,

-          zysk brutto wzrósł o 14% do 1 639,8 mln zł,

-          zysk netto wzrósł o 13% do 1 208,4 mln zł,

-          zwrot z kapitału (ROE) osiągnął 12,1% - poziom taki sam jak przed rokiem,

-          wskaźnik koszty/przychody wyniósł 44,2% w porównaniu z 45,5% w ub. r.,

-          łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,46% w porównaniu z 15,24% w ub.r.

- W trzecim kwartale wartość kredytów w banku przekroczyła poziom 116 mld zł. To oznacza, że w ciągu 5 ostatnich lat podwoiliśmy wartość portfela kredytowego. Pod tym względem ING Bank Śląski rozwija się szybciej niż inne podmioty na rynku. Na koniec września br. udział na rynku kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł 6,89%, a kredytów korporacyjnych 11,65%. Tylko w ciągu jednego roku udział w kredytach hipotecznych przyrósł o 1 pkt. proc. Dynamicznemu finansowaniu polskiej gospodarki przez ING Bank Śląski towarzyszy dobra dywersyfikacja portfela kredytowego oraz jego odpowiednia jakość - dwa razy lepsza niż na rynku – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- ING wspiera cyfryzację polskiej gospodarki oraz realizuje strategię koncentrującą się na potrzebach klienta oraz nowoczesnych produktach. Dynamicznie rośnie transakcyjność. Obecnie poziom przelewów elektronicznych przeprowadzanych przez klientów detalicznych sięga 99,6% wszystkich przelewów. Ich liczba w ciągu roku wzrosła o 31% do 313,5 mln. Udział przelewów mobilnych w całości przelewów stanowi już 20%, a ich liczba wzrosła o 42%. W ujęciu rok do roku liczba aktywnych użytkowników BLIK-a wzrosła o 76%, a liczba transakcji wzrosła prawie dwu i pół krotnie osiągając poziom blisko 21 mln. O zmianie zachowań i preferencji klientów świadczy również to, że wzrostowi transakcji elektronicznych towarzyszy 29% spadek transakcji w oddziałach. Obrót bezgotówkowy oraz nowoczesne sposoby płatności wspieramy w bankowości korporacyjnej. W ciągu roku zainstalowaliśmy blisko 20 tys. terminali płatniczych, a liczba sklepów z bramką płatniczą imoje sięga 1 tys. Usługa opóźnionej płatności Twisto działa już w 238 sklepach – dodał Brunon Bartkiewicz.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte po trzech kwartałach 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

-          wzrost wartości kredytów o 16% do 116,4 mld zł,

-          kredyty dla klientów detalicznych - wzrost o 21% do 52,7 mld zł,

-          kredyty dla klientów korporacyjnych - wzrost o 11% do 63,6 mld zł,

-          wzrost depozytów o 14% do 123,7 mld zł.